Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
05.03.2018

Oglas za prodaju otpadaka od hraneVP 9858 BATAJNICA
Objavljuje

OGLAS
za prodaju otpadaka od hrane (pomija) za period od 01.04.2018. do 31.03.2019. godine.
 
Prodaja otpadaka od hrane vršiće se javnim nadmetanjem – licitacijom, u prostorijama vojnog restorana na aerodromu Batajnica, dana 07.03.2018. godine, sa početkom u 10.00 časova.
 
Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa u vrememenu od 07.00 do 15.00 časova u Vojnoj pošti 9858 Batajnica, ul. Pukovnika Milenka Pavlovića bb, aerodrom Batajnica, objekat KN 132, kancelarija grupe za opštu logistiku.
 
Lice za kontakt: potporučnik Miloš Stanković, telefon: 011/3016-911 i 066/8716-091.