Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
08.02.2018

Oglas za prodaju otpadaka od hraneVP 1094 ZEMUN

O B J A V Lj U J E
 
Prodaju otpadaka od hrane – pomija za 2018. godinu, usmenim javnim nadmetanjem (licitacijom). Usmeno javno nadmetanje biće održano u 10.00 časova 02.03.2018. godine.
 
Obaveštenja i uslovi nadmetanja mogu se preuzeti svakog radnog dana od objavljivanja oglasa od 10.00 do 14.00 časova u Vojnoj pošti 1094/2 Zemun, u ulici Svetosavska br. 1.
 
Telefon za kontakt 011/30-74-223 ili 066/87-19-201.