Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
20.10.2017

Oglas za prodaju rashodovanih pokretnih stvari u VP 5033 NišVP 5033 NIŠ
o g l a š a v a
prodaju neposrednom pogodbom
 
 
Rashodovane pokretne stvari u VP 5033 Niš (kasarna „Knjaz Mihailo“ u Nišu):
 
AUTOMOBIL TAM 110 T 7  BV, ..........................................................................................  1 kom      
AUTOMOBIL TAM 150 T11 BV ACV …………………………………………………….  1 kom
AUTOMOBIL TAM 125 T-10 CV cisterna za vodu 3000 l................................................  1 kom
AUTOMOBIL TAM  75 T 5 B  3,2 , TAM 75 T5 B-TH, .................... ...................................2 kom
PRIKOLICA specijalna perionica ..................................................................................  3 kom
PRIKOLICA  specijalna.sušionica ................................................................................. 2 kom
PRIKOLICA  specijalna elektroagregat................. .........................................................  4 kom
PRIKOLICA  specijalna  za pretakanje goriva ................................................................  1 kom
 
Sredstva koja su predmet neposredne pogodbe, da bi bila registrovana, mora da zadovolje uslove iz važećeg Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima (Sl.glasnik RS br.40/12,102/12,19/13 i 41/13).

Pravo učešća na neposrednoj pogodbi imaju sva pravna i fizička lica koja do 07.11.2017. godine do  09,00 časova izvrše bespovratnu uplatu od 1.000,00 din. na ime naknade troškova sprovođenja neposredne pogodbe, na tekući račun RS MO RC Beograd broj  840-19540845-28, poziv na broj 1227423122216/17, svrha uplate: „Troškovi nadmetanja  06/17 u VP 5033 Niš“.
                 
Potvrdu o uplati, uz Zahtev za učešće na neposrednoj pogodbi, predati prodavcu od 24.10. do 07.11.2017.godine, nakon čega mogu preuzeti dokumentaciju za neposrednu pogodbu.

Razgledanje sredstava je moguće 06.11.2017.godine u vremenu od 07,30 do 13,00 č i 07.11.2017. godine od 07,30 do 09,00 č, ISKLjUČIVO licima koja otkupe dokumentaciju.
 
Neposredna pogodba održaće se 07.11.2017. godine sa početkom u 11,00 č u prostorijama  VP 5033 Niš, Bul. Nikole Tesle , bb.

Za učešće na nadmetanju potrebno je uplatiti kauciju u iznosu od  10 % od početne cene za svako sredstvo, u gotovini (za fizička i pravna lica), na dan nadmetanja od 08,00 do 10,30 č i predati ponudu u zatvorenoj koverti do 10,30 č. Bliže informacije telefonom: 018/508-588, (faks 018/508-591) ili u prostorijama VP 5033 Niš, Bul. N.Tesle b.b. Niš.