Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за људске ресурсеСектор за људске ресурсе је основна унутрашња јединица Министарства одбране надлежна за:
▪ статусна и друга питања професионалних припадника Војске; 
▪ војно школство, школовање и усавршавање за рад на пословима одбране и безбедности земље; 
▪ израду аката и планских докумената којима се планирају мере и радње за рад грађана, државних органа, привредних друштава, других правних лица и предузетника и војну обавезу, радну обавезу и материјалну обавезу.
Организација


Управа за кадрове >> 
Управа за кадрове је унутрашња организацијска јединица Сектора за људске ресурсе. Носилац је планирања попуне, вођења евиденције, школовања, усавршавања и решавања статусних питања кадра у МО.
Управа за обавезе одбране >> 
Управа за обавезе одбране је унутрашња организацијска јединица Сектора за људске ресурсе надлежна за израду прописа којима се регулише војна, радна и материјална обавеза, планирање, организовање, руковођење и контролу функционисања потчињених састава. У саставу Управе за обавезе одбране су Регионални центри Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Ваљево.
Управа за традицију, стандард и ветеране >> 
Управа за традицију, стандард и ветеране је унутрашња организацијска јединица Сектора за људске ресурсе намењена за културну, музејску и верску делатност, питања традиције, етике, подршке запосленима у проналажењу новог запослења, потреба ветерана и стамбеног обезбеђења.

Одељење за психолошку делатност >>

Основна мисија психолога у Министарству одбране и Војсци Србије (војних психолога) је у функцији управљања људским ресурсима, oбезбеђења ефикасности и квалитета у стручном оспособљавању и психофизичкој спремности припадника Министарства одбране и Војске СРбије, а ради унапређења оперативних способности војске за извршавање додељених мисија и задатака.