Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Želim da odslužim vojni rok dobrovoljno. Kako to da ostvarim i šta time dobijam?Odgovor:
Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije omogućava se, pod uslovima koji su propisani Zakonom o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi: regrutima, ženama i licima u rezervnom sastavu koja su izvršila civilnu službu ili odslužila vojni rok bez oružja.

Ministarstvo odbrane u sredstvima javnog informisanja objavljuje javni oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i kurs za rezervne oficire Vojske Srbije.

Na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u Vojsci Srbije i za kurs za rezervne oficire Vojske Srbije, mogu se prijaviti kandidati muškog i ženskog pola koji u tekućoj godini navršavaju od 19 do 30 godina života.

Ministarstvo odbrane u sredstvima javnog informisanja objavljuje oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Oglas za prijavu kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem objavljuje se najmanje dva meseca pre upućivanja na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Prijavu za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem zainteresovano lice podnosi centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom prema adresi njegovog  prebivališta.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu poziva prijavljene kandidate pojedinačnim pozivom na izvršenje lekarskog pregleda.

Nakon izvršenih lekarskih pregleda centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu utvrđuje rang listu prijavljenih kandidata za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem.

Izbor potrebnog broja kandidata vrše regionalni centri Ministarstva odbrane na osnovu utvrđene konačne rang liste kandidata za pozivanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem i Plana uputa.

Sa izabranim kandidatima teritorijalno nadležni centar Ministarstva odbrane  za lokalnu samoupravu zaključuje ugovor kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

Centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu pojedinačnim pozivom poziva kandidata na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem, najkasnije osam dana pre upućivanja u centar za obuku.

Kandidat koji je izabran za dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem aktom nadležnog organa dužan je da se javi u centar za obuku u vreme naznačeno u pojedinačnom pozivu.

Dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem započinje danom stupanja kandidata u centar za obuku, kada kandidat postaje vojnik na dobrovoljnom služenju vojnog roka.

Vojniku, za vreme trajanja dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, obezbeđuje se u skladu sa zakonom: naknada putnih troškova za javljanje na dobrovoljno služenje vojnog roka sa oružjem u naznačeni centar za obuku, od mesta prebivališta u Republici Srbiji do centra za obuku; naknada putnih troškova za povratak kući po odsluženju dobrovoljnog služenja vojnog roka sa oružjem, od centra za obuku do mesta prebivališta u Republici Srbiji; novčana primanja u mesečnom iznosu koji odredi ministar odbrane; prava iz zdravstvenog osiguranja po propisima iz zdravstvenog osiguranja u Vojsci Srbije za vojne obveznike i smeštaj i ishrana, vojna odeća i obuća.

Koristi koje imaju lica koja dobrovoljno odsluže vojni rok sa oružjem:

• mogućnost zaposlenja u Vojsci Srbije, u svojstvu profesionalnog vojnika i aktivne rezerve;
• mogućnost zaposlenja u Ministarstvu unutrašnjih poslova;
• mogućnost zaposlenja u kazneno-popravnim zavodima Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde;
• mogućnost zaposlenja u agencijama za fizičko-tehničko obezbeđenje;
• novčana primanja vojnika za vreme dobrovoljnog služenja vojnog roka (oko 17.000 dinara mesečno).