Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Da li je obavezno uvođenje u vojnu evidenciju?Odgovor:
Da. Nakon stupanja na snagu Odluke o obustavi obaveze služenja vojnog roka, a na osnovu odredbe člana 135. stav 5. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi („Sl. glasnik RS“, br. 88/09 i 95/10), lica koja ne žele dobrovoljno da služe vojni rok sa oružjem u Vojsci Srbije (starija od 18 godina), podležu obavezi uvođenja u vojnu evidenciju i obavezi služenja u rezervnom sastavu.

Na osnovu člana 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, u vojnu evidenciju uvode se regruti koji u kalendarskoj godini navršavaju
18 godina života i regruti starijih godišta koji iz određenih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju.

Pozivanje regruta radi uvođenja u vojnu evidenciju vrši se opštim i pojedinačnim pozivom za uvođenje.

Regruti koji se pozivaju, radi uvođenja u vojnu evidenciju, treba da se jave u centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom prema mestu prebivališta regruta i da dostave na uvid: ličnu kartu i izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu Republike Srbije i fotografiju formata za ličnu kartu.

Regruti koji borave u inostranstvu, dužni su da se jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije radi uvođenja u vojnu evidenciju, koje o tome obaveštava nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, prema adresi prebivališta regruta u Republici Srbiji, pre odlaska u inostranstvo.