Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Multinacionale operacijePripremanje i obuku lica i jedinica, praćenje i koordinaciju njihovog angažovanja u mirovnim operacijama i drugim operacijama očuvanja mira i bezbednosti u inostranstvu sprovodi Centar za mirovne operacije.

Zakonski okviri u kojima Centar za mirovne operacije obavlja svoju funkciju jesu:

Zakon o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Republike Srbije (SL RS 88/09);

Pravilnik o kriterijumima za izbor i način izbora pripadnika Vojske Srbije i zaposlenih u Ministarstvu odbrane koji se pripremaju i obučavaju za učešće u multinacionalnim operacijama i načinu izdavanja sertifikata o osposobljenosti (SVL 10/10);

Pravilnik o naknadama troškova profesionalnih pripadnika VSCG, osoblja CZ i zaposlenih u organima uprave Saveta ministara za vreme učešća u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu (SVL 35/05);

Uredba o platama i drugim novčanim primanjima profesionalnih pripadnika VSCG, osoblja CZ i zaposlenih u organima uprave Saveta ministara za vreme učešća u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu (SL SCG 32/05), i

Uredba o ostvarivanju prava na osiguranje profesionalnih pripadnika VSCG, osoblja CZ i zaposlenih u organima uprave Saveta ministara za vreme učešća u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inostranstvu (SL SCG 32/05).