Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Inspektorat odbrane - IstorijatZačetak funkcije inspekcija u odbrani je u Kraljevini Srbiji, 1894. godine, kada su uvedeni “Inspektorati”, a 1911. godine formirana “Glavna inspekcija celokupne Vojske”. Dalji razvoj usledio je u Kraljevini Jugoslaviji, kroz inspekcije rodova (1919. – 1923. godine), Inspekciju zemaljske odbrane (1930. g.) i Vrhovnu inspekciju vojne sile (1940. g.).

U posleratnoj Jugoslaviji formirana je Glavna inspekcija JNA (1949. g.), preformirana u Glavnu inspekciju Oružanih snaga (1967. g.), odnosno Glavnu inspekciju narodne odbrane (1970. g.).

Inspektorat odbrane formiran je na osnovu Naređenja predsednika Savezne Republike Jugoslavije, 22.02.2002. godine i odlukom Vrhovnog saveta odbrane od 15.03.2003. godine.

Zakonom o ministarstvima, od 15.05.2007. godine, Inspektorat odbrane je definisan kao organ uprave u sastavu Ministarstva odbrane, a sadašnja struktura ustrojena je u maju 2011. godine.