Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
18.12.2020.

Katarina Tomašević, pomoćnik ministra za ljudske resurse 

 
Tel. +381 11 3203 119
Faks. +381 11 3006 060
E-pošta: katarina.tomasevic@mod.gov.rs
Datum rođenja: 17. novembar 1976. godine
 
Profesionalno iskustvo:

Od decembra 2020. godine – Ministarstvo odbrane
 • Pomoćnik ministra za ljudske resurse
 
Od 2016. do 2020. godine - Ministarstvo unutrašnjih poslova i Vlada RS:
 • Pomoćnik ministra - načelnik Sektora za ljudske resurse
Po ovlašćenju ministra:
 • Šef kabineta ministra – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Šef kabineta potpredsednika Vlade – Vlada Republike Srbije
 
Od 2001. do 2016. godine - JP „Pošta Srbije“:
 • Zamenik direktora Funkcije usluga, 2015-2016.
 • Direktor Direkcije za  pismonosne usluge, 2010-2015.
 • Rukovodilac Službe za kvalitet usluga u Direkciji za usluge, 2008-2010.
 • Rukovodilac Službe za poštansku mrežu u RJ PS „Zemun“, 2005-2008.
 • Pre toga na izvršilačkim radnim mestima
 
Obrazovanje:       
 • Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu,1995-1999. godine
 • Master na Fakultetu organizacionih nauka, 2013-2014. godine
 • Doktorske studije KPU, smer kriminalistika i pravo, 2018-
 
Jezici:
 • Engleski
 • Ruski
 
Bračno stanje:
 • Udata, majka Uroša i Milice