Министарство одбране Републике Србије
 

Да ли постоји могућност пpекида обавезе служења војног рока војнику који је примљен на специјализацију или последипломско усавршавање?Одговор:
Чланом 41. став 1. тачка 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“ број 88/09), прописано је да се служење војног рока прекида војнику који је примљен на специјализацију или последипломско усавршавање у земљи и иностранству, док школовање траје, а најкасније до краја јуна календарске године у којој навршава 30 година. 

Војник коме је прекинуто служење војног рока по овој одредби упутиће се на дослужење војног рока по престанку школовања односно усавршавања, а најкасније до краја јуна календарске године у којој навршава 30 година живота. 

О прекиду служења војног рока војнику који је примљен на специјализацију или последипломско усавршавање у земљи и иностранству, надлежни старешина Војске Србије (старешина на дужности команданта батаљона, њему раван или виши старешина) доноси решење, а подаци о томе уписују се у војну књижицу и друга војноевиденциона документа. 

У решењу о прекиду служења војног рока уписује се разлог прекида, датум почетка и датум прекида служења војног рока и одсуство, ако га је војник користио. 

Закон не прописује рок у којем је војник у обавези да поднесе захтев за прекид служења војног рока на основу ове законске одредбе. Битна чињеница је да је војник стекао статус специјализанта, односно студента последипломских студија.