Министарство одбране Републике Србије
 

Да ли је обавезно увођење у војну евиденцију?Одговор:
Да. Након ступања на снагу Одлуке о обустави обавезе служења војног рока, а на основу одредбе члана 135. став 5. Закона о војној, радној и материјалној обавези („Сл. гласник РС“, бр. 88/09 и 95/10), лица која не желе добровољно да служе војни рок са оружјем у Војсци Србије (старија од 18 година), подлежу обавези увођења у војну евиденцију и обавези служења у резервном саставу.

На основу члана 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези, у војну евиденцију уводе се регрути који у календарској години навршавају
18 година живота и регрути старијих годишта који из одређених разлога нису уведени у војну евиденцију.

Позивање регрута ради увођења у војну евиденцију врши се општим и појединачним позивом за увођење.

Регрути који се позивају, ради увођења у војну евиденцију, треба да се јаве у центар Министарства одбране за локалну самоуправу, надлежном према месту пребивалишта регрута и да доставе на увид: личну карту и извод из матичне књиге рођених; уверење о држављанству Републике Србије и фотографију формата за личну карту.

Регрути који бораве у иностранству, дужни су да се јаве надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије ради увођења у војну евиденцију, које о томе обавештава надлежни центар Министарства одбране за локалну самоуправу, према адреси пребивалишта регрута у Републици Србији, пре одласка у иностранство.