Министарство одбране Републике Србије
 

Актуелне мултинационалне операцијеМУЛТИНАЦИОНАЛНЕ ОПЕРАЦИЈЕ У КОЈИМА УЧЕСТВУЈУ ПРИПАДНИЦИ ВС

Р.бр.

МнОп

Број лица

Категорија

1.

КОНГО - MONUSCO

8

Штабна група и санитетски тим за евакуацију ваздушним путем

2.

ЛИБЕРИЈА - UNMIL

5

Војни посматрачи

3.

ОБАЛА СЛОНОВАЧЕ - UNOCI

3

Војни посматрачи

4.

КИПАР - UNFICYP

46

Штабни официр, војни посматрачи, чланови патроле и  припадници пешадијског вода

5.

ЛИБАН - UNIFIL

177

Штабни официри, припадници пешадијске чете и вода за заштиту снага

6.

 

БЛИСКИ ИСТОК - UNTSO

1

Војни посматрач

7.

 

EUTM Somalia

5

Штабни официр и санитетски тим

8.

EUNAVFOR Somalia - Operation ATALANTA

16

Штабна група, Аутономни тим за заштиту бродова

9.

ЦЕНТРАЛНОАФРИЧКА РЕПУБЛИКА — MINUSCA

72

Војни посматрачи, штабни официри, особље војне болнице нивоа 2

10.

EUTM Mali

3

Медицински тим

 

УКУПНО

336

 

 

Мултинационална операција УН у ДР Конго (MONUSCO)
.
 
Мултинационална операција УН у ДР Конго (MONUSCO) успостављена је новембра 1999. године, у складу с поглављима VI и VII Повеље ОУН, а на основу Резолуције Савета безбедности УН број 1279. од 7. марта 2003. године. Војска Србије у MONUSCO учествује од 07. марта 2003. године са једним санитетским тимом за евакуацију ваздушним путем (АМЕТ), a од 29. јула 2010. године контингент је увећан за два припадника штабне групе.

АМЕТ у свом саставу има два лекара и четири медицинска техничара који образују два подтима за санитетску евакуацију ваздушним путем и базирани су у Киншаси
 

Детаљније о ситуацији у MONUSCO прочитајте овде.

 
Мултинационална операција УН у Либерији (UNMIL)
 

Мултинационална операција УН у Либерији (UNMIL) установљена је након потписивања мировног споразума у Акри, у Гани и доношења Резолуције Савета безбедности УН 1509 од 19. септембра 2003. године, сa мандатом у складу с поглављима VI и VII Повеље ОУН.
Војска Србије у UNMIL учествује од 10. децембра 2003. године, када су два војна посматрача упућена у мисију. Број ангажованих војних посматрача 9. марта 2004. године је повећан на три, а 19. маја 2004. године на шест. Када je почелo смањење броја ангажованих припадника снага УН у Либерији, број војних посматрача из Војске Србије смањен је на четири 14. марта 2009. године. Замена војних посматрача врши се након истека мандата од годину дана.
Поред припадника ВС, у UNMIL учествују и припадници МУП Републике Србије.
Тежиште рада војних посматрача је на имплементацији мандата мировне мисије и обављању редовних задатака патролирања.
 

Детаљније о ситуацији у UNMIL прочитајте овде.

Мултинационална операција у Обали Слоноваче (UNOCI)

Мултинационална операција УН у Обали Слоноваче (UNOCI) установљена је Резолуцијом Савета безбедности УН 1528, усвојеном 27. фебруара 2004. године, а на основу процене СБ УН да ситуација у Обали Слоноваче представља континуирану претњу светском миру и безбедности у региону.
Мандат мултинационалне операције успостављен је у складу с поглављима VI и VII Повеље ОУН.
Војска Србије у UNOCI учествује од 1. маја 2004. године са три војна посматрача.
Тежиште рада војних посматрача је на имплементацији мировног процеса и мандата мултинационалне операције и обављању редовних задатака патролирања.

 

Детаљније о ситуацији у UNOCI прочитајте овде.

Мултинационална операција УН у Р. Кипру (UNFICYP)

Мултинационална операција УН у Републици Кипар (UNFICYP) успостављена је 4. марта 1964. године усвајањем Резолуције број 186 од стране Савета безбедности УН, којом се саветује успостављање мировних снага УН у Р. Кипар.
Снаге су постале оперативне након 27. марта 1964. године.
Војска Србије у UNFICYP учествује са једним штабним официром, два војна посматрача (MOLO официр и SCAMLO официр), шест чланова патроле и 37 припадника пешадијског вода, у оквиру словачко-мађарског контингента.
 

 

Детаљније о ситуацији у UNFICYP прочитајте овде.

Мултинационална операција УН у Либану (UNIFIL)

Мултинационална операција УН у Републици Либан (UNIFIL), успостављена је Резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација број 425 и 426 од 19. марта 1978. године.

Припадници ВС отпочели су учешће у UNIFIL 21. децембра 2010. године, у оквиру шпанског контингента, са четири штабна официра у Команди Сектора исток и једним штабним официром у Команди шпанског батаљона.
Од 25. новембра 2012. године, поред ангажованих штабних фицира, додатно је ангажован један штабни официр, 36 припадника пешадијског вода и пет чланова елемента националне подршке (ЕНП).
Од 24. марта 2013. године, учешће је проширено са два штабна официра у Команди UNIFIL.
Од 5. новембра 2013. године, ангажована је пешадијска чета уместо пешадијског вода.
Од 11. децембра 2014. године ангажован је и вод за заштиту снага у Сектору запад.
У UNIFIL је тренутно ангажовано 177 припадника ВС.

 

Детаљније о ситуацији у UNIFIL прочитајте овде.

Мултинационална операција Уједињених нација на Блиском истоку– UNTSO
Мултинационална операција УН на Блиском истоку (UNTSO) реализује се ради спречавања обнављања сукоба између Израела и арапских земаља.
Задатак снага УН је надгледање линије раздвајања и прекида ватре између сукобљених снага у подручју Суецког канала и Голанске висоравни и истовремено пружање помоћи и подршке снагама УН у јужном Либану.
UNTSO тренутно ангажује војне посматраче у оквиру три различите мисије Уједињених нација на Блиском истоку: Посматрачка група Либан (Observer Group Lebanon - OGL), која подржава UNIFIL на југу Либана, Посматрачка група на Голану (Observer Group Golan - OGG) и Посматрачка група Египат (Observer Group Egypt - OGE).
 ВојскаСрбије отпочела је учешће у UNTSO упућивањем војног посматрача 9. септембра 2012. године, у оквиру Посматрачке групе Либан.
 

Детаљније о ситуацији у UNTSO, прочитајте овде.

Мултинационална операција Европске уније - EUTM Somalia

Мултинационална операција ЕУ (EUTM Somalia) је војна операција Европске уније, успостављена 7. априла 2010. године ради подршке у јачању државних институција Сомалије.

Ова операција реализује се у оквиру свеобухватног ангажовања ЕУ на помоћи сомалијском становништву и стабилизовању државних институција Сомалије.

Операција се реализује кроз обуку снага безбедности Сомалије, у сарадњи са Мисијом Афричке уније у Сомалији (AMISOM).

Војска Србије отпочела je учешће у EUTM Somalia упућивањем официра санитетске специјалности на дужност шефа санитетске службе у мисији, 25. априла 2012. године.

Од 27. априла 2013. године Војска Србије проширила је своје учешће упућивањем санитетског тима, састава један лекар и три медицинска техничара.

 

Детаљније о ситуацији у EUTM Somalia прочитајте овде.


Војна операција поморских снага Европске уније у Сомалији (EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA)

 

Војна операција поморских снага Европске уније у Сомалији (EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA) успостављена је у децембру 2008. године у складу са резолуцијама Савета безбедности Уједињених нација број 1814, 1816, 1838 и 1846.

Снаге у операцији EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA ангажоване су на спречавању, превенцији и сузбијању деловања пирата и оружаних пљачки дуж обале Сомалије.

Припадници ВС отпочели су ангажовање у EUNAVFOR Somalia – Operation ATALANTA, обуком два официра речних јединица, на француском броду „Ф 730 Флореал”, од 21.октобра до 23.новембра 2011. године. Aнгажовање официра ВС у Оперативној команди мисије у Нортвуду, Велика Британија, отпочело је 25. фебруара 2013. године, а штабног подофицира од 27. маја 2013. године. Ангажована је трећа ротација Аутономног тима за заштиту бродова Светског програма за храну.

Детаљније о ситуацији у EUTM Somalia прочитајте овде.

Мултинационална операција УН у Централноафричкој Републици (MINUSCA)

Мултинационална операција УН у Централноафричкој Републици (MINUSCA) је новоуспостављена мултидимензионална, интегрисана мисија, на основу поглавља VII Повеље ОУН, резолуцијом 2149 (2014) Савета безбедности УН, од 10. априла 2014. године. MINUSCA је почела са оперативним радом 15. септембра 2014. године.

Војска Србије отпочела је ангажовање у MINUSCA од 20. септембра 2014. године, упућивањем два војна посматрача и два штабна официра. Од 11. децембра 2014. године, у наведену мисију упућено је још 68 припадника који су формирали војну болницу нивоа 2.

Више о мултинационалној операцији, прочитајте овде.  

 
Mултинационална операција ЕУ у  Републици Мали (EUTM Mali)

Мисија Европске уније за обуку војних и безбедносних снага Малија (EUTM Mali) успостављена је Резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација број 2085 (2012) , и одлукама Савета Европске уније (број 2013/34/CFSP од 17. јануара 2013. године и број 2013/87/CFSP од 18. фебруара 2013. године).

Војска Србије је на основу позива ЕУ, отпочела ангажовање у EUTM Mali од 15. децембра 2014. године, ангажовањем трочланог медицинског тима.

Више о мултинационалној операцији, прочитајте овде