Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 Konkursi za prijem učenika i kadeta u vojne škole otvoreni su 15. februara i trajaće do 31. marta 2014. godine. U Vojnu gimnaziju prima se 90 učenika, u Vojnu akademiju 50 kadeta, dok se na Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije prima 25 kadeta.

Ove godine, po prvi put u Vojnu gimnaziju primaju se i učenice, tako da su sada sve vojne obrazovne institucije otvorene za kandidate oba pola.

Mladići i devojke koji žele konkurišu za upis u vojne škole, potrebno je da na vreme podnesu prijavu u centrima Ministarstva odbrane na teritoriji stalnog mesta boravka. Uz prijavu potrebno je priložiti neophodnu dokumentaciju.

Vojna akademija i Vojna gimnazija će, za vreme trajanja konkursa, svake subote organizovati akciju „Otvorena vrata“. Tada će svi zainteresovani biti u prilici da posete ove škole i neposredno se upoznaju sa njihovim kapacitetima i mogućnostima, dok će im zaposleni pružiti sve potrebne informacije u vezi sa konkursom i uslovima života i rada.

Za vreme školovanja učenicima i kadetima obezbeđeni su besplatan smeštaj i ishrana u internatima Vojne akademije i Vojne gimnazije, kao i celokupna nastavna literatura, kapaciteti Sportskog centra, biblioteke, internet centra.

Po završetku školovanja, kadeti stiču visoko obrazovanje i stručno zvanje koje je propisano akreditovanim studijskim programima. Nakon uspešno završenog školovanja u Vojnoj akademiji i na Medicinskom fakultetu VMA primaju se u profesionalnu vojnu službu i proizvode u čin potporučnika odgovarajućeg roda - službe.

Konkurs je objavljen u magazinu „ODBRANA“ i na sajtovima Ministarstva odbrane - www.mod.gov.rs, Univerziteta odbrane - www.uo.mod.gov.rs, Vojne akademije – www.va.mod.gov.rs, Vojnomedicinske akademije - www.vma.mod.gov.rs i Vojne gimnazije – www.gimnazija.mod.gov.rs gde se može naći više informacija o uslovima konkursa i o potrebnoj dokumentaciji.

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva za učenike Vojne gimnazije

Konkurs za prijem kandidata iz građanstva u Vojnu akademiju i Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije Univerziteta odbrane u Beogradu