Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sektor za budžet i finansijeSektor za budžet i finansije je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane, obavlja poslove koji se odnose na:

• pripremu nacrta propisa iz oblasti finansijskog poslovanja;
• planiranje, organizovanje, izvršenje i kontrolu materijalno-finansijsko poslovanje; 
• finansijsku politiku Ministarstva;
planiranje budžeta odbrane; 
planiranje, programiranje, budžetiranje i sprovođenje finansijskog plana za potrebe Ministarstva;
• organizovanje informacionog sistema iz oblasti planiranja, finansiranja i MFP

Organizacija

Uprava za budžet >>> 

Uprava za budžet obavlja poslove koji se odnose na: pripremu predloga propisa iz oblasti finansijskog poslovanja, analizu poslovanja jedinica i ustanova Ministarstva i Vojske; planiranje i izvršenje budžeta odbrane; usklađivanje potreba Ministarstva sa sredstvima za finansiranje odbrane utvrđenim u budžetu; planiranje, programiranje, budžetiranje i izvršenje planova, programa i projekata.

Računovodstveni centar >>>

Računovodstveni centar je vojna ustanova Ministarstva odbrane organizaciono i funkcionalno vezana za Sektor za budžet i finansije Ministarstva odbrane.