Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sektor za ljudske resurseSektor za ljudske resurse je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane nadležna za: statusna i druga pitanja profesionalnih pripadnika Vojske Srbije; planiranje školovanja i usavršavanja za rad na poslovima odbrane i bezbednosti u zemlji i inostranstvu; muzejsku delatnost; pitanja tradicije, etike, socijalnih i humanitarnih pitanja na nivou Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; potreba veterana i stambenog obezbeđenja.
Uže unutrašnje jedinice Sektora za ljudske resurse su:
 
1. Uprava za kadrove
2. Uprava za tradiciju, standard i veterane
 
UPRAVA ZA KADROVE

Uprava za kadrove obavlja poslove koje se odnose na:
 • planiranje popune svim kategorijama kadra;
 • pripremu sistemskih i statusnih dokumenata iz kadrovske funkcije;
 • regulisanje stanja u službi profesionalnih vojnih lica i radno-pravnih pitanja civilnih lica na službi u Vojsci Srbije i državnih službenika i nameštenika u Ministarstvu odbrane iz nadležnosti predsednika Republike Srbije i ministra odbrane;
 • izradu godišnjih i srednjoročnih planova kadrovskog obezbeđenja;
 • rešavanje statusnih pitanja tokom školovanja i raspored lica nakon završetka školovanja;
 • premeštaj i raspoređivanje profesionalnih vojnih lica i civilnih lica;
 • regulisanje stanja u službi profesionalnih vojnih lica iz nadležnosti predsednika Republike Srbije, ministra odbrane i pomoćnika ministra za ljudske resurse;
 • praćenje, analiziranje, godišnje, srednjoročno i dugoročno planiranje obrazovanja kadra za potrebe MO i VS, organizaciju i sprovođenje postupka izrade planova;
 • planiranje i upravljanje razvojem i usavršavanjem sistema vojnog školstva;
 • izradu godišnjih, srednjoročnih i dugoročnih planova školovanja-usavršavanja kadra;
 • planiranje, oranizovanje i nadzor realizacije procedure izbora i selekcije za obrazovanje u zemlji i inostranstvu;
 • planiranje, organizaciju i realizaciju obrazovanja stranih državljana u vojnim školama i vojnim ustanovama u Republici Srbiji;
 • izradu modela karijernog vođenja i razvoja karijere PVL;
 • regulisanje penzijskog staža bivšim PVL kojima je služba prestala bez prava na penziju;
 • predlaganje i priprema normativno-pravnih akata u oblastima kojima se reguliše profesionalna vojna služba, prijem u službu, stanja u službi, raspoređivanje, unapređivanje, napredovanje, školovanje i usavršavanje, ocenjivanje i ostala pitanja iz nadležnosti Uprave za kadrove;
 • predlaganje i priprema normativno-pravnih akata kojima se reguliše psihološka delatnost u MO i VS;
 • funkcionalnu integraciju i koordinaciju rada  svih psihologa u MO i VS;
 
UPRAVA ZA TRADICIJU, STANDARD I VETERANE
 Uprava za tradiciju standard i veterane
Uprava za tradiciju standard i veterane obavlja poslove koji se odnose na:
 • pitanja tradicija i vojnih veterana;
 • muzejsku delatnost za potrebe Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (MO i VS) ;
 • heraldički izgled i korišćenje grba VS, vojnih zastava, vojnih oznaka i drugih simbola, obeležja i elemenata vizuelnog identiteta u MO i VS;
 • oblast socijalnih i humanitarnih pitanja na nivou MO i VS;
 • uređenja i dodele sredstva za učešće u finansiranju programa rada udruženja građana koji se zasnivaju na aktivnostima od značaja za odbranu;
 • pitanja stambenog obezbeđenja zaposlenih u MO i VS;
 • rešavanje stambenih pitanja korisnika vojnih penzija;
 • dodelu odlikovanja i priznanja i podršku poslovima tradicija na nivou MO i VS;
 • saradnju sa ostalim ministarstvima i organizacijama koja se bave poslovima iz oblasti, tradicija, standarda i veterana.
             
Uprava za tradiciju, standard i veterane
Nemanjina 15, 11000 Beograd
telefon: 011/3203-055
telefaks: 011/3000-310
elektronska pošta: utsv@mod.gov.rs

Info službe
Info linija za stambene poslove: 011 3201-222 ili 066 8722-800, utorkom i četvrtkom od 11-15 č.
Info linija za socijalna pitanja i prava vojnih veterana i članova njihovih porodica: 011/32-01-689, petkom od 11-15 č.

Upravi za tradiciju standard i veterane neposredno su potčinjeni:
 1. Vojni muzej
 2. Muzej jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva