Министарство одбране Републике Србије
 

Сектор за финансије и контролингСектор за финансије и контролинг је основна унутрашња јединица Министарства одбране, обавља послове који се односе на:
▪ припрему нацрта прописа из области финансијског пословања;
▪ планирање, организовање, извршење и контролу материјално-финансијско пословање; 
▪ финансијску политику Министарства;
-планирање буџета одбране; 
-планирање, програмирање, буџетирање и спровођење финансијског плана за потребе Министарства;
▪ организовање информационог система из области планирања, финансирања и МФП
Организација


Управа за буџет и финансије >>> 

Управа за буџет обавља послове који се односе на: припрему предлога прописа из области финансијског пословања, анализу пословања јединица и установа Министарства и Војске; планирање и извршење буџета одбране; усклађивање потреба Министарства са средствима за финансирање одбране утврђеним у буџету; планирање, програмирање, буџетирање и извршење планова, програма и пројеката.
Рачуноводствени центар >>>
Рачуноводствени центар је војна установа Министарства одбране организационо и функционално везана за Сектор за буџет и финансије Министарства одбране.