Министарство одбране Републике Србије
 

Психолошка подршка припадницима Министарства одбране и Војске Србије
Припадницима Министарства одбране и Војске Србије и пензионисаним припадницима МО и ВС који су у самоизолацији због епидемије Корона вируса психолошку подршку обезбеђује Управе за кадрове Сектора за људске ресурсе, током ванредног стања, у радно и ванрадно време, позивом на бројеве телефона:

Телефони у Управи за кадрове Сектора за људске ресурсе:

064  8874 640
064  8874 641
 
Телефони у командама и јединицама ВС:

Психолошку подршку припадницима ВС којима је одређена мера самоизолације и пензионисаним припадницима ВС који за тим имају потребу, пружаће психолози ВС за све време трајања ванредног стања због спречавања ширења вирусне инфекције „COVID-19“.
 
За гарнизоне Београд, Пожаревац, Ваљево, Краљево, Рашка, Шабац и Крагујевац

064 8874 642
064 8874 643
064 8874 644
 
За гарнизоне Нови Сад, Бачка Топола, Сомбор, Зрењанин и Сремска Митровица

064 8874 645
064 8874 646
064 8874 647
 
За гарнизоне Врање, Лесковац, Ниш, Прокупље, Крушевац и Зајечар

066 8730 144
064 8874 648
064 8874 649
 
На наведене телефоне могу се обраћати пензионисани припадници Војске Србије којима је потребна психолошка подршка у току периода изолације. За психијатријске савете, рецепте и савете у вези са лечењем инфекције корона вирусом неопходно је да се обрате надлежним војноздравственим установама Управе за војно здравство.
             
Припадници МО и ВС, као и пензионисани припадници МО и ВС, могу затражити савете и помоћ психолога Управе за кадрове и на мејл адреси psiholog@mod.gov.rs.
 
 
На сајту Одељења за развој психолошке делатности Управе за кадрове налазе се актуелни садржаји, информације и смернице за поступање, самопомоћ и узајамну подршку у ситуацији ванредног стања због пандемије коронавируса, намењени свим припадницима МО и ВС, који су доступни на веб адреси www.psiholog.mod.gov.rs.