РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЗНАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ПО СТАНДАРДУ STANAG 6001 У 2016. ГОДИНИ:

I термин: 22.фебруар - 29. фебруар 2016. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници 89. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 KСJ ВA (септембар - децембар 2015. године),
  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (Ј-7) – VIII циклуса полуинтензивног курса енглеског језика,
  • кандидати организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета,
  • кандидати по приоритету ВС за учешће у мултинационалним мировним операцијама УН, ЕУ и Програма ПзМ.

II термин: 27. јун - 04. јул 2016. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – IX циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (октобар 2015. године - јун 2016. године),
  • полазници 90. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.

III термин: 17. октобар. - 24. октобар 2016. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници 91. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – IX циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (октобар 2015. године - јун 2016. године),
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.