РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЗНАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ПО СТАНДАРДУ STANAG 6001 У 2018. ГОДИНИ:

I термин: 19.фебруар - 26. фебруар 2018. годинe
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници 95. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 KСJ ВA (септембар - децембар 2017. године),
  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (Ј-7) –X циклуса полуинтензивног курса енглеског језика,
  • кандидати организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета,
  • кандидати по приоритету ВС за учешће у мултинационалним мировним операцијама УН, ЕУ и Програма ПзМ.

II термин: 02.јул - 09. јул 2018. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – XI циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (новембар 2017. године - јун 2018. године),
  • полазници 96. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.

III термин: 15. октобар. - 22. октобар 2018. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници 97. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – XI циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (новембар 2017. године - јун 2018. године),
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.