РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЗНАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ПО СТАНДАРДУ STANAG 6001 У 2020. ГОДИНИ:

I термин: 24.фебруар - 02. март 2020. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

 • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (Ј-7) – XII циклуса полуинтензивног курса енглеског језика,
 • кандидати организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета,
 • кандидати по приоритету ВС за учешће у мултинационалним мировним операцијама УН, ЕУ и Програма ПзМ,
 • полазници 100. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
 • кадети завршне године студија на ВА.

II термин: 29. јун - 06. јул 2020. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

 • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – XIII циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (октобар 2019. године - јун 2020. године),
 • полазници 101. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
 • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета,
 • кадети завршне године студија на ВА.

III термин: 26. октобар. - 02. новембар 2020. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

 • полазници 102. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
 • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – XIII циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (октобар 2019. године - јун 2020. године),
 • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.