РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЗНАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ПО СТАНДАРДУ STANAG 6001 У 2017. ГОДИНИ:

I термин: 20.фебруар - 27. фебруар 2017. годинe
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници 92. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 KСJ ВA (септембар - децембар 2016. године),
  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (Ј-7) –IX циклуса полуинтензивног курса енглеског језика,
  • кандидати организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета,
  • кандидати по приоритету ВС за учешће у мултинационалним мировним операцијама УН, ЕУ и Програма ПзМ.

II термин: 26. јун - 03. јул 2017. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – X циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (новембар 2016. године - јун 2017. године),
  • полазници 93. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.

III термин: 16. октобар. - 23. октобар 2017. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници 94. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – X циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (новембар 2016. године - јун 2017. године),
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.