РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЗНАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ПО СТАНДАРДУ STANAG 6001 У 2019. ГОДИНИ:

I термин: 26.фебруар - 05. март 2019. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (Ј-7) – XI циклуса полуинтензивног курса енглеског језика,
  • кандидати организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета,
  • кандидати по приоритету ВС за учешће у мултинационалним мировним операцијама УН, ЕУ и Програма ПзМ.

II термин: 01. јул - 08. јул 2019. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – XII циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (новембар 2018. године - јун 2019. године),
  • полазници 98. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.

III термин: 14. октобар. - 21. октобар 2019. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници 99. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – XII циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (новембар 2018. године - јун 2019. године),
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.