МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
МАСТЕР ПЛАН


Опис непокретности, карактеристике и стање:


Назив непокретности Балканска 53
Локација Београд - Савски Венац
Врста непокретности Војни комплекс
Површина земљишта (ha) 0.1959 ha
Број објеката 1
Површина објеката (m2) 7.913,85 m2
Опис стања Земљиште
Ситуациони план
Фотогалерија
Мапа