МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
МАСТЕР ПЛАН


Responsive image

ВОЈНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ОПРЕДЕЉЕНЕ ЗА ОТУЂЕЊЕ

Мастер план располагања непокретностима на територији Републике Србије чинe војнe непокретности које нису неопходне за функционисање Војске Србије и предвиђене су за отуђење закључцима Владе Републике Србије.

Сви подаци су информативног карактера и подложни су повременим допунама и изменама.


Листа продаје непокретности на располагању у МО и ВСНАПОМЕНА

Све додатне информације могу се добити радним данима у времену од 10.00 до 14.00 часова у Управи за инфраструктуру Министарства одбране, факс: 011 3622 482, имејл: master.plan@mod.gov.rs.