РАСПОРЕД
полагања писменог дела испита STANAG 6001 за вештине читања, слушања и писања:

Време:

Трајање:

Активност:

09.00 – 10.00

60 минута

окупљање и регистрација кандидата; подела картица са шифрама и терминима полагања усменог испита; испробавање аудио опреме; распоређивање кандидата по просторијама

10.00 – 11.30

90 минута

тест читања

11.30 – 11.40

10 минута

пауза

11.40 – 12.30

50 минута

тест слушања

12:30 – 13.10

40 минута

пауза

13.10 – 14.40

90 минута

тест писања