ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА STANAG 6001:

 • Кандидат је дужан да дође 60 минута пре почетка писменог дела испита.

 • Кандидат је дужан да се пријави администраторима теста на означеном месту.

 • Кандидат је дужан да своје личне ствари одложи са стране.

 • На столу у просторији за тестирање дозвољено је задржати само идентификациони документ, графитну оловку и гумицу.

 • Кандидат је дужан да искључи мобилни телефон. Кандидат чији мобилни телефон није искључен биће дисквалификован.

 • Кандидат је у обавези да се придржава упутстава које добија од професора који води испит.

 • Уколико кандидат није сигуран шта се од њега очекује дужан је да скрене пажњу асистенту подизањем руке.

 • Уколико кандидат није добио одговарајући тест или уколико је текст теста нечитак, кандидат је дужан да се обрати асистенту или професору који води испит.

 • Током трајања теста није дозвољено позајмљивање оловке и гумице од других кандидата.

 • Од почетка до краја теста није дозвољен разговор нити узнемиравање осталих кандидата.

 • У случају покушаја преписивања од другог кандидата, коришћења бележака и ометања тестирања, кандидат ће бити дисквалификован.

 • Кандидат може напустити просторију за тестирање само уз дозволу асистента или професора који води испит.

 • Није дозвољено изношење испитног материјала из просторије за тестирање.

 • Кандидат може напустити своје место тек када се покупе сви испитни материјали након завршетка тестирања.

 • Изричито је забрањена употреба недоличних и увредљивих речи и коментара, у писменој или усменој форми, на било ком делу испита. Кршење ове одредбе аутоматски повлачи дисквалификацију са испита.

 • Кандидати који не приступе, или из било ког другог разлога (дисквалификација, одбијање да се говори или пише, напуштање просторије или одустајање од било ког дела испита) не добију све четири оцене из све четири вештине не стичу право на издавање сертификата о постигнутом Стандардизованом језичком профилу (СЈП).