ИСПИТНА ПРОЦЕДУРА

 • Кандидат је дужан да дође 60 минута пре почетка писменог дела испита.
 • Кандидат је дужан да се пријави администраторима теста на означеном месту.
 • Кандидат је дужан да своје личне ствари остави са стране.
 • На столу у просторији за тестирање дозвољено је задржати само идентификациони документ, графитну оловку и гумицу.
 • Кандидат је дужан да искључи мобилни телефон. 
 • Кандидат чији мобилни телефон није искључен и који се затекне на столу или испод њега биће дисквалификован.
 • Кандидат је у обавези да се придржава упутстава које добија од професора који води испит.
 • Уколико кандидат није сигуран шта се од њега очекује дужан је да скрене пажњу асистенту подизањем руке.
 • Уколико кандидат није добио одговарајући тест или уколико је у тесту текст нечитак, кандидат је дужан да се обрати асистенту или професору који води испит и да затражи исправан примерак теста.
 • Током трајања теста није дозвољено позајмљивање оловке и гумице од других кандидата.
 • Од почетка до краја теста није дозвољен разговор нити узнемиравање осталих кандидата.
 • У случају покушаја преписивања од другог кандидата, коришћења бележака и ометања тестирања, кандидат ће бити дисквалификован.
 • Кандидат може напустити просторију за тестирање само уз дозволу асистента или професора који води испит.
 • Није дозвољено изношење испитног материјала из просторије за тестирање.
 • Кандидат може напустити своје место тек када се покупе сви испитни материјали након завршетка тестирања.