ПРОГРАМ ОСПОСОБЉАВАЊА У ОБЛАСТИ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА

...Идући у сусрет обавезама и активностима Војске које су пројектоване "Стратегијским прегледом одбране" и другим стратегијским и доктринарним документима Србије, а уско повезане са њеним будућим чланством у програму Партнерство за мир (у даљем тексту: ПзМ), Министарство одбране РС покреће интерресорски пројект под називом "Програм оспособљавања у области енглеског језика"

Програм је део организованих напора које се плански спроводе ради достизања захтева за интероперабилношћу кадра МО и ВС (Презентациони документ ПзМ) , као једног од услова за његово ангажовање у мултинационалном окружењу.

Програм се развија са наменом да дугорочно обезбеди потребе МО и ВС за кадром пројектованог профила, оспособљеног за владање енглеским језиком на једном од нивоа језичке способности, верификованог према стандарду СТАНАГ 6001, који ће задовољити услове за ангажовање односно наименовање на конкретне дужности у мултинационалном окружењу.....