РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЗНАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
ПО СТАНДАРДУ STANAG 6001 У 201
5. ГОДИНИ:

I термин: 23. фебруар - 03. март 2015. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници 86. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 KСJ ВA (септембар - децембар 2014. године),
  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (Ј-7) – VII циклуса полуинтензивног курса енглеског језика,
  • кандидати организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета,
  • кандидати по приоритету ВС за учешће у мултинационалним мировним операцијама УН, ЕУ и Програма ПзМ.

II термин: 29. јун - 07. јул 2015. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – VIII циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (октобар 2014. године - јун 2015. године),
  • полазници 87. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.

III термин: 08. октобар. - 16. октобар 2015. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници 88. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – VIII циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (октобар 2014. године - јун 2015. године),
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.