РАСПОРЕД ТЕРМИНА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ЗНАЊА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА ПО СТАНДАРДУ STANAG 6001 У 2014. ГОДИНИ:

I термин: 24. фебруар - 04. март 2014. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници 83. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 KСJ ВA (септембар - децембар 2013. године),
  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (Ј-7) – VI циклуса полуинтензивног курса енглеског језика,
  • кандидати организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета,
  • кандидати по приоритету ВС за учешће у мултинационалним мировним операцијама УН, ЕУ и Програма ПзМ.

II термин: 30. јун - 08. јул 2014. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – VII циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (октобар 2013. године - јун 2014. године),
  • полазници 84. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.

III термин: 29 септембар. - 07. октобар 2014. године
За кандидате из ОЈ МО и ВС по следећем:

  • полазници 85. класе интензивног курса енглеског језика нивоа 2 и 3 КСЈ ВА,
  • полазници гарнизоних курсева у организацији Управе за обуку и доктрину ГШ ВС (J-7) – VII циклуса полуинтензивног курса енглеског језика (октобар 2013. године - јун 2014. године),
  • припадници организацијских јединица МО селектовани на основу утврђеног степена приоритета.

КАНДИДАТИ ПРИСТУПАЈУ РЕГИСТРАЦИЈИ СА ЗВАНИЧНИМ ПОЗИВОМ У
10.00 ЧАСОВА, У ХОЛУ АМФИТЕАТРА ВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ
Распоред тестирања:
11.00 – 12.00 - читање
12.10 – 12.50 - слушање
12.50 – 13.30 - ПАУЗА
13.40 – 14.40 - писање


ИНФОРМАЦИЈЕ О САДРЖАЈУ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ «СТАНАГ [word_logo 32KB]
ИНФОРМАЦИЈА О УВОЂЕЊУ ''ПЛУС'' НИВОА (0+, 1+ и 2+) [word_logo 30KB]