Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
12.02.2016

Intenziviranje saradnje u oblasti odbrane sa Austrijom
Saradnja u oblasti odbrane je intenzivna i sadržajna, u stalnom usponu i u skladu sa ukupnim odnosima dve zemlje, konstatovali su tokom održavanja bilateralnih odbrambenih konsultacija i razgovora o politici odbrane u Beču od 9. do 11. februara 2016. godine načelnik Direkcije za bezbednosnu politiku general-major Johan Frank i načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju kapetan bojnog broda Milan Konjikovac.

U otvorenom i konstruktivnom dijalogu, razmenjena su mišljenja o aktuelnim regionalnim i globalnim bezbednosnim temama, sa posebnim osvrtom na migratornu krizu i terorizam.

Sagovornici su se saglasili da konačno rešenje tog kompleksnog izazova ne može biti u parcijalnim i lokalnim koracima, već u jedinstvenom nastupu celokupne međunarodne zajednice.

Kao jedan od koraka, austrijska strana pokrenula je inicijativu za održavanje hitnog sastanka Centralnoevropske odbrambene saradnje ~(CEDC)~ na nivou ministara odbrane u Beču, na koji su pozvani i ministri odbrane Republike Srbije, Crne Gore i Republike Makedonije, radi razmatranja zajedničkog angažovanja pripadnika oružanih snaga tokom migratorne krize, posebno na „balkanskoj ruti“, kao i unapređenju prekogranične saradnje.

Kao osnovi preduslov za stabilnost i prosperitet regiona Zapadnog Balkana istaknuta je neophodnost unapređenja regionalne saradnje i zajedničko delovanje u suprotstavljanju savremenim bezbednosnim izazovima i pretnjama.

General-major Frank upoznao je kapetana bojnog broda Milana Konjikovca sa ključnim elementima strateških dokumenata Republike Austrije u domenu odbrane i dostignućima u reformi sistema odbrane. Čestitao je Republici Srbiji na uspešnom predsedavanju OEBS i zahvalio na prenetim iskustvima, s obzirom na to da Austrija preuzima predsedavanje 2017. godine. General Frank ponovio je podršku evropskim integracijama Srbije i izrazio spremnost za prenošenje iskustava iz angažovanja u konceptu borbenih grupa Evropske unije i Evropskoj odbrambenoj agenciji.

Kapetan bojnog broda Konjikovac istakao je da, s obzirom na to da je Austrija članica Programa Partnerstvo za mir i vojno neutralna zemlja, za Srbiju mogu biti od velike koristi austrijska iskustva u oblasti odbrane. On je  upoznao generala Franka sa stepenom saradnje sa NATO u okviru Programa Partnerstvo za mir, prioritetima saradnje sa Evropskom unijom, trenutnim i planovima za angažovanje u multinacionalnim operacijama.

Kapetan bojnog broda Konjikovac  zahvalio je na profesionalnom angažovanju pripadnika austrijskih Oružanih snaga u sastavu KFOR i ponovio stav da je za Srbiju KFOR jedini garant bezbednosti na Kosovu i Metohiji.

Zajednički je konstatovan značaj kontinuiteta susreta na visokom nivou, radi određivanja strateških smernica buduće saradnje, kao i produbljivanje vojno-vojne saradnje, što bi doprinelo podizanju nivoa operativnih i funkcionalnih sposobnosti oružanih snaga.

Na kraju sastanka usaglašen je i potpisan Plan bilateralne vojne saradnje za 2016. godinu.