Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
29.12.2014

Nova postavljenja u Ministarstvu odbrane i Vojsci SrbijeNa osnovu Zakona o Vojsci Srbije, a u skladu sa ovlašćenjima, predsednik Republike Srbije Tomislav Nikolić doneo je 26. decembra 2014. godine, ukaze o postavljenjima na nove dužnosti , unapređenjima, zastupanjima i prestanku profesionalne vojne službe.

Postavljenje na novu dužnost
:

1. general-major Mladen Vuruna za rektora Univerziteta odbrane MO (dosadašnji načelnik Vojne akademije Sektora za ljudske resurse MO)
2. general-major Goran Zeković za načelnika Vojne akademije Sektora za ljudske resurse MO (dosadašnji načelnik Uprave za obuku i doktrinu (J-7) Generalštaba Vojske Srbije)
3. general-major Slađan Đorđević za načelnika Uprave za organizaciju Sektora za politiku odbrane MO (dosadašnji načelnik Uprave za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije)
4. pukovnik Slobodan Joksimović za načelnika Uprave za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane MO (dosadašnji načelnik Visokih studija bezbednosti i odbrane Vojne akademije Sektora za ljudske resurse MO)
5. general-major Milosav Simović za komandanta Kopnene vojske (dosadašnji zamenik komandanta Kopnene vojske)
6. brigadni general Želimir Glišović za zamenika komandanta Kopnene vojske (dosadašnji komandant 3. brigade Kopnene vojske)
7. brigadni general Duško Žarković za zamenika komandanta Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane (dosadašnji komandant 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva ViPVO)
8. brigadni general Jelesije Radivojević za zamenika komandanta Komande za obuku (dosadašnji komandant Specijalne brigade Kopnene vojske)
9. brigadni general Marinko Pavlović za načelnika Uprave za obuku i doktrinu (J-7) Generalštaba Vojske Srbije (dosadašnji komandant 2. brigade Kopnene vojske)
10. brigadni general Dejan Janković za načelnika štaba Komande za obuku (dosadašnji načelnik Uprave vojne policije Generalštaba Vojske Srbije)
11. pukovnik Željko Petrović za komandanta 1. brigade Kopnene vojske (dosadašnji zamenik komandanta 1. brigade Kopnene vojske),
12. pukovnik Dragoslav Sladaković za komandanta 2. brigade Kopnene vojske (dosadašnji pomoćnik za operacije komandanta Komande za obuku)
13. pukovnik Mile Jelić za komandanta 3. brigade Kopnene vojske (dosadašnji načelnik Škole nacionalne odbrane Vojne akademije Sektora za ljudske resurse MO)
14. pukovnik Zoran Veličković za komandanta Specijalne brigade Kopnene vojske (dosadašnji zamenik komandanta Specijalne brigade Kopnene vojske)
15. pukovnik Sava Milenković za komandanta 250. raketne brigade za protivvazduhoplovna dejstva ViPVO (dosadašnji pomoćnik komandanta ViPVO za operacije)
16. pukovnik Stojan Konjikovac za načelnika Uprave za ljudske resurse (J-1) Generalštaba Vojske Srbije (dasadašnji načelnik Odeljenja za ljudske resurse u Združenoj operativnoj komandi Generalštaba Vojske Srbije)

Unapređenje u čin brigadnog generala:

1. pukovnik Slobodan Joksimović, načelnik Uprave za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane MO;
2. pukovnik Dragoslav Sladaković, komandant 2. brigade Kopnene vojske;
3. pukovnik Mile Jelić, komandant 3. brigade Kopnene vojske;

Zastupanje na dužnosti:
1. pukovnik Željko Obradović zastupaće načelnika Uprave vojne policije Generalštaba Vojske Srbije,
2. pukovnik Zoran Šegrt zastupaće načelnika Vojnomedicinske akademije Uprave za vojno zdravstvo MO

Prestanak profesionalne vojne službe
:

1. general-potpukovniku Aleksandru Živkoviću, dosadašnjem komandantu Kopnene vojske,
2. general-potpukovniku Miodragu Jevtiću, dosadašnjem rektoru Univerziteta odbrane,
3. general-majoru Mlađenu Niševiću, dosadašnjem zameniku komandanta Komande za obuku,
4. general-majoru Miodragu Gordiću, dosadašnjem zameniku komandanta Vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane,
5. general-majoru Branku Andriću, dosadašnjem načelniku Uprave za organizaciju Sektora za politiku odbrane MO,
6. brigadnom generalu Vasi Gujiću, dosadašnjem načelniku Vojnog kabineta predsednika Republike Srbije,
7. brigadnom generalu Zoranu Popoviću, dosadašnjem načelniku Uprave za vojno zdravstvo MO,
8. brigadnom generalu Marijanu Novakoviću, dosadašnjem načelniku Vojnomedicinske akademije Uprave za vojno zdravstvo MO
9. brigadnom generalu Stanku Vasiljeviću, dosadašnjem načelniku štaba Komande za obuku,

Prethodno je prestala profesionalna vojna služba general-majoru Mitru Kovaču, dosadašnjem načelniku Uprave za strategijsko planiranje Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane i brigadnom generalu Stojanu Batiniću, dosadašnjem komandantu 1. brigade Kopnene vojske.