Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Redovna pozivanja rezervnog sastava u apriluSaopštavanje i ukidanje rasporeda u rezervnom sastavu licima iz rezervnog sastava planirano je da se izvrši po sledećem rasporedu:

- Centar MO Zemun 03, 04 i 05.04.2017. godine;
- Centar MO Negotin 20.04.2017. godine:
- Centar MO Požarevac 19, 21. i 24.04.2017. godine.