Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Tenderi UNDPMinistarstvo odbrane Republike Srbije je u saradnji sa OEBS i Kancelarijom UNDP u Beogradu pokrenulo tokom 2012. godine projekat CASM (Conventional Ammunition Stockpile Managemnet - Program za razvoj kapaciteta za upravljanje zalihama konvencionalne municije u Republici Srbiji).

Do sada je u okviru projekta CASM (kroz tenderske procedure sprovedene od strane Kancelarije UNDP) završeno izvoženje viška napalm praha (161 tona) i ugradnja antistatik podova u određenom broju prostorija za delaboraciju municije u Tehničkom Remontnom Zavodu Kragujevac.

U okviru programa CASM, toku je priprema za izvoženje viška elemenata municije punjene belim fosforom na finalno uništavanje u kompaniju "EXPAL" iz Bugarske (nakon delaboracije u TRZ Kragujevac), izrada projektne dokumentacije za infrastrukturno unapređenje kapaciteta za delaboraciju municije u TRZ Kragujevac (projektovanje protivpožarnog sistema i sistema video nadzora u prostorijama za delaboraciju municije) i izrada Elaborata o zonama opasnosti u TRZ Kragujevac.

Nakon izrade projektne dokumentacije, Kancelarija UNDP objaviće, tokom 2015. godine, tender za izgradnju protivpožarnog sistema i sistema video nadzora u prostorijama za delaboraciju municije u TRZ Kragujevac.

Takođe, u narednom periodu u okviru programa CASM, očekuje se i rešavanje problema specijalnih UbS sa isteklim rokom upotrebe kao i razvoj skladišnih kapaciteta u skladištima Mirnička reka i Mrsać (priprema i izrada neophodne dokumentacije je u nadležnosti Ministarstva odbrane).