Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
24.04.2014

Sastanak sa predstavnikom organizacije „Međunarodna transparentnost Velika Britanija“U Multimedijalnoj sali Sektora za materijalne resurse održan je sastanak predstavnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa predstavnikom organizacije „Međunarodna transparentnost Velika Britanija“, Oliverom Kaverom, pod rukovodstvom pomoćnika ministra za politiku odbrane Miroslava Jovanovića.

Pored predstavnika MO i VS, sastanku su prisustvovali državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Vladimir Božović, sekretar Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Narodne Skupštine Republike Srbije Milan Čuljković, viši savetnik u Agenciji za borbu protiv korupcije Miloš Mojsilović, predstavnica izaslanstva odbrane Velike Britanije Milica Naumović, kao i delegacija „Beogradskog centra za bezbednosnu politiku“ koju je predvodio izvršni direktor Predrag Petrović.

Ciljevi sastanka bili su razmena informacija i stvaranje optimalnih uslova za realno izveštavanje u vezi sa istraživanjem nivoa prisustva rizika od pojave korupcije u sistemu odbrane Republike Srbije koje u toku 2014. godine sprovodi organizacija „Međunarodna transparentnost Velika Britanija“, kao deo drugog ciklusa istraživanja „Indeks borbe protiv korupcije u oblasti odbrane na nivou država/vlada“ ~(Government Defence Anticorruption Index).~Prvi ciklus ovog istraživanja sproveden je u toku 2012. godine, kada su analizom bili obuhvaćeni sistemi odbrane 82 države i teritorije sveta, a rezultati istraživanja su objavljeni u januaru 2013. godine. Drugi ciklus istraživanja koji se sprovodi u toku 2014. godine, obuhvatiće sisteme odbrane 136 zemalja i teritorija, a objavljivanje rezultata planirano je za početak 2015. godine.

Pomoćnik ministra naglasio je da izgradnja integriteta i smanjenje rizika od korupcije, odnosno uspostavljanje „nulte tolerancije“ prema svakoj pojavi korupcije u sistemu odbrane, predstavljaju jedan od najvažnijih ciljeva reforme sistema odbrane. Potvrđena je spremnost Ministarstva odbrane da u narednom periodu, proširi, intenzivira i konkretizuje saradnju sa programom „Odbrana i bezbednost“ organizacije „Međunarodna transparentnost Velika Britanija“, kao i sa drugim relevantnim akterima na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou koji imaju za cilj izgradnju integriteta, smanjenje rizika od pojave korupcije u sistemu odbrane i podsticanje razvoja dobre uprave.Shodno tome, dogovoren je način razmene informacija sa „Beogradskim centrom za bezbednosnu politiku“ (eksternim ocenjivačem koga je angažovala  „Međunarodna transparentnosti Velika Britanija“) u toku istraživanja „Indeks borbe protiv korupcije u oblasti odbrane na nivou država/vlada“ 2014/15.