Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Univerzitet odbrane
Univerzitet odbrane u Beogradu je osnovan Odlukom o osnivanju Univerzitet odbrane u Beogradu („Službeni glasnik RS“, broj 14/11) i kao samostalna visokoškolska ustanova obavlja delatnost visokog obrazovanja realizacijom akademskih studija prvog, drugog i trećeg stepena iz više obrazovno-naučnih polja. Organizaciono i funkcionalno vezan je za ministra odbrane. Univerzitetom odbrane rukovodi rektor Univerziteta odbrane.
 
Univerzitet odbrane obavlja poslove koji se odnose na: realizaciju visokog obrazovanja kroz integrisane akademske studije i akademske studije prvog, drugog i trećeg stepena iz više naučnih oblasti u okviru obrazovno naučnih polja medicinskih nauka, tehničko-tehnoloških nauka i društveno humanističkih nauka; planiranje, organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada; naučnoistraživački rad kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja koja su u funkciji unapređenja i osavremenjavanja nastave u oblasti sistema odbrane; utvrđivanje studijskih programa; izradu nacrta normativnih akata i izbor nastavnika i saradnika; prikupljanje, zaštitu i čuvanje arhivske građe i registraturskog materijala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije; izdavanje javnih isprava.
 
Rektorat Univerziteta odbrane obavlja poslove koji se odnose na: planiranje, koordinaciju, praćenje, unapređivanje nastavnog procesa u vojnoškolskim ustanovama; planiranje, koordinaciju, praćenje i unapređivanja naučno-istraživačkog rada; unapređivanja međuuniverzitetske saradnje i međunarodne vojne saradnje sa inostranim univerzitetima; saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane, Generalštaba Vojske Srbije i vojnonaučnim ustanovama u zemlji radi unapređenja obrazovno-naučnog rada; integrisanje funkcija svih visokoškolskih ustanova u sastavu Univerziteta odbrane; zajedničke i vojno policijske poslove za potrebe Univerziteta odbrane.
 
Za rektora Univerziteta odbrane organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine:
 
  1. Vojna akademija
  2. Medicinski fakultet VMA
  3. Škola nacionalne odbrane
  4. Institut za strategijska istraživanja
  5. Institut za naučne informacije
Vojna akademija je visokoškolska ustanova, sa svojstvom pravnog lica, koja izvodi akreditovane studijske programe u polju tehničko-tehnoloških nauka i društveno-humanističkih nauka.
 
Za načelnika Vojne akademije organizaciono i funkcionalno vezane su sledeće organizacione celine
 
  1. Vojna gimanzija
  2. Srednja stručna vojna škola
 
Vojna gimnazija obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada, unapređivanje i razvijanje kvaliteta nastave i uslova rada u toku školovanja
 
Srednja stručna vojna škola obavlja poslove koji se odnose na planiranje, organizaciju i realizaciju srednjeg obrazovanja radi sticanja znanja i veština, psihofizičkih osobina i moralnih vrednosti neophodnih za poziv profesionalnog podoficira.
 
Medicinski fakultet VMA je obrazovno-naučna ustanova, koja izvodi akreditovane akademske studije u polju medicinskih nauka i zdravstvene specijalizacije.
 
Škola nacionalne odbrane obavlja poslove koji se odnose na organizaciju i realizaciju karijernih usavršavanja profesionalnih oficira, izradu programa usavršavanja, njihovu realizaciju i evaluaciju, kao i saradnju sa organizacionim jedinicama Ministarstva odbrane i Generalštaba Vojske Srbije, nastavnim i naučnim ustanovama u zemlji i inostranstvu u skladu sa ovlašćenjima i poslovima koje obavlja.
 
Institut za strategijska istraživanja je naučnoistraživačka ustanova koja obavlja poslove koji se odnose na naučno istraživačke poslove iz oblasti bezbednosti i odbrane, organizacije i osnovnih principa modelovanja, ekonomskih, socioloških, psiholoških i drugih aspekata funkcionisanja sistema odbrane i vojne organizacije i istorije.
Za direktora Instituta za strategijska istraživanja organizaciono i funkcionalno vezan je Vojni arhiv.
 
Vojni arhiv obavlja poslove koji se odnose na prikupljanje, zaštitu i čuvanje arhivske građe i registraturskog materijala u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije.
 
Institut za naučne informacije obavlja poslove koji se odnose na nabavku i distribuciju stručne biomedicinske literature, izdavačke delatnosti u vezi sa informisanjem korisnika o novinama u vojnoj medicini i farmaciji, te korišćenje arhivske građe i arhivskog materijala iz delokruga sanitetske službe.
 
Rektor Univerziteta  odbrane
general-major
prof. dr Mladen Vuruna
Adresa: Pavla Jurišića Šturma broj 1, 11000 Beograd
Tel.:   + 381 11 300 51 97
faks:  + 381 11 300 52 01
           + 381 11 300 51 98
e-mail:  rectorate@mod.gov.rs
veb sajt:  www.uo.mod.gov.rs/