Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Kabinet ministraKabinet ministra je posebna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane koja obavlja poslove koji se odnose na: studijsko-analitičke, operativno-tehničke i administrativne poslove za potrebe ministra, državnih sekretara i Kabineta ministra; planiranje, pripremu i organizaciju radnih i protokolarnih aktivnosti ministra odbrane i usaglašavanje obaveza sa nadležnim protokolima.
Organizacija


Kabinetu ministra potčinjene su sledeće vojne ustanove i jedinice:
- Protokol
- Vojna kancelarija i

Načelnik Kabineta ministra
Savetnici

PROTOKOL MINISTARSTVA ODBRANE
Protokol Ministarstva odbrane je nadležan za: obezbeđenje protokolarne podrške javnim događajima u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije;  izradu Liste prvenstva (preseans) u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i Liste ličnosti iz Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koje se pozivaju na javne događaje u organizaciji diplomatskog i vojnodiplomatskog kora u R. Srbiji; obavljanje pasoško-viznih poslova za službena putovanja pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije u inostranstvo.

VOJNA KANCELARIJA
Vojna kancelarija obavlja: studijsko-analitičke, operativno-tehničke i administrativne poslove za potrebe ministra odbrane;  koordinaciju realizacije zadataka sa organima državne uprave, međunarodnim subjektima i organizacijskim jedinicama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; pripremu informacija i drugih materijala za potrebe ministra odbrane; izvršavanje zadataka iz oblasti kancelarijskog poslovanja.