Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
29.11.2018

Poseta beloruske delegacije Upravi za odnose sa javnošćuDelegacija Vojno-informativne agencije „Vajr“ Ministarstva odbrane Republike Belorusije posetila je Upravu za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane u okviru bilateralne vojne saradnje.

Načelnik Uprave za odnose sa javnošću kapetan bojnog broda Petar Bošković sa saradnicima predstavio je gostima delatnosti Uprave, ističući da je ona referentni izvor informisanja uže i šire javnosti o najznačajnijim aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, ugledni vojni izdavač, sa bogatom video i filmskom produkcijom i organizator najzapaženijih kulturnih događaja u Beogradu.Tročlana delegacija iz Ministarstva odbrane Belorusije, koju je predvodio prvi zamenik načelnika Vojno-informativne agencije „Vajr“ pukovnik Valerij Konopackij, posetila je i ustanove u sastavu Uprave za odnose sa javnošću - Medija centar „Odbrana“, VFC „Zastava film“ i Vojnu štampariju, u cilju razmene iskustava o pojedinim pitanjima iz sličnih poslova i zadataka koje ustanove dva ministarstva izvršavaju u svakodnevnom angažovanju.

Pukovnik Konopackij istakao je na kraju posete da su razmenjena korisna saznanja koja mogu biti od pomoći u unapređenju prevashodno informativne delatnosti i većoj vidljivosti informacija na internet sajtu i društvenim mrežama.