Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
12.10.2018

Završne pripreme za REGEX 18Poslednja pripremna radionica za multinacionalnu komandno-štabnu vežbu podržanu računarskim simulacijama REGEX 18 realizuje se ove nedelje u Centru za obuku putem simulacija u beogradskoj kasarni „Banjica 2“ .

Pripadnici vežbajuće komande multinacionalne brigade završavaju poslednje pripreme i obuku u korišćenju simulacionog softvera, dok instruktori i rukovodstvo razrađuju supozicije i incidente koji će biti pravi izazov za pripadnike vežbajuće brigade.
 
REGEX 18 predstavlja zajedničku obuku vojnih, civilnih i policijskih struktura za učešće u multinacionalnim operacijama podrške miru pod mandatom Ujedinjenih nacija i izvešće se od 15. do 19. oktobra u prostorijama Centra za obuku putem simulacija. Ciljevi obučavanja, koje se izvodi po NATO standardima i procedurama, fokusirani su na unapređenje sposobnosti štabnih oficira komande brigade za komandovanje i kontrolu snaga u operaciji u multinacionalnom okruženju i unapređenje interoperabilnosti.
 
Na REGEX 18, osim pripadnika Vojske Srbije, učestvovaće pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a, predstavnici međunarodnih organizacija (Kancelarija UN u Beogradu, Unicef, UNHCR, OEBS, Međunarodni komitet Crvenog krsta), Komesarijata za izbeglice, Crvenog krsta Srbije i oko 60 pripadnika oružanih snaga iz 17 zemalja.
 
Prevashodni cilj učešća Vojske Srbije u Inicijativi REGEX je razvoj interoperabilnosti u oblasti obuke i razvoj sposobnosti za planiranje zajedničkih vežbi sa oružanim snagama zemalja regiona i drugim članicama NATO-a i Programa Partnerstvo za mir.