Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
27.09.2018

Strani vojni predstavnici obišli vežbu „Stena-03“U bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ juče su 24 strana vojna predstavnika iz 16 zemalja akreditovanih u R. Srbiji i NATO vojne kancelarije za vezu u R. Srbiji, obišla vežbu evaluacije nivoa 2 „Stena-03“. Ova poseta realizovana je u organizaciji Uprave za međunarodnu vojnu saradnju Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane i Uprave za operativne poslove Generalštaba Vojske Srbije.

Prilikom obilaska vežbe „Stena-03“, stranim vojnim predstavnicima prikazan je deo raznovrsnih inžinjerijskih sredstava kojima raspolaže deklarisana inžinjerijska četa, kao i aktivnosti koje četa realizuje u sklopu scenarija vežbe, gde su mogli videti praktične postupke u realizaciji namenskih zadataka inžinjerijske čete u multinacionalnim operacijama kao što su radovi na izgradnji mostova, izgradnji i održavanju puteva, pružanju prve pomoći evakuacijom vazdušnim i kopnenim putem i tehničko održavanje inžinjerijskih mašina i sredstava.
 
Tokom posete, strani vojni predstavnici upoznali su se sa kapacitetima i mogućnostima baze „Jug“ za pripremu i obuku jedinica za učešće u multinacionalnim operacijama i za realizaciju međunarodnih vojnih vežbi.