Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
05.07.2018

Vežba Timok 2018 podržana simulacijamaU Centru za obuku putem simulacija u Beogradu u toku je vežba 31. pešadijskog bataljona podržana računarskim simulacijama „Timok 2018“, čija je tema Pešadijski bataljon u napadu.
Reč je o zajedničkoj aktivnosti Komande Kopnene vojske, jedinica Treće brigade KoV, predstavnika Crvenog krsta Srbije, Međunarodnog komiteta Crvenog krsta i Centra za obuku putem simulacija.
 
Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Ljubiša Diković je danas obišao Centar za obuku putem simulacija, uverio se u sposobnost vežbajućih komandi i jedinica da odgovore na sve predviđene zadatke i izrazio zadovoljstvo vežbom.
 
Petodnevnim uvežbavanjem rukovodi pukovnik Dragan Antić, načelnik štaba Komande Treće brigade Kopnene vojske, a komandant vežbajuće jedinice je potpukovnik Srđan Radivojević, komandant 31. pešadijskog bataljona.
 


Vežba je prilika da se proveri sposobnost komande pešadijskog bataljona za planiranje, organizovanje i izvođenje dejstava u uslovima simuliranog okruženja.
 
Izvođenjem vežbe provereno je i poznavanje načela upotrebe jedinica i sredstava, kao i saradnja sa ostalim strukturama sistema odbrane i činiocima civilnog okruženja. Uvežbavane su taktičke radnje, tehnike i procedure i svakodnevno je analiziran kvalitet donetih odluka na svim nivoima komandovanja
 
Vežbe podržane računarskim simulacijama nezaobilazan su oblik praktične obuke komandi jedinica u Vojsci Srbije. Realizacijom ovakvih aktivnosti Centar za obuku putem simulacija stekao je iskustva u modelovanju, pripremi i realizaciji ovih vežbi, a jedinice u izvođenju uvežbavanja na savremen način.
 
 
photoFOTOGALERIJA