Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
13.06.2018

Razgovori o politici odbrane sa SR Nemačkom
Zvanični razgovori između delegacija Sektora za politiku odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije i Sektora politika Saveznog ministarstva odbrane Nemačke održani su 12. juna 2018. godine u Berlinu.

Delegacije su predvodili pomoćnik ministra za politiku odbrane Milan Mojsilović i načelnik Sektora politika dr Geza Andreas von Gejr.

Razmenjena su mišljenja o političko-bezbednosnoj situaciji u regionu Zapadnog Balkana i aktuelnim bezbednosnim izazovima na globalnom planu.
Zajednički je ocenjeno da je saradnja u oblasti odbrane intenzivna i sadržajna, uz opredeljenje za daljim unapređenjem.

Razgovori su bili prilika da se pokrenu nove inicijative koje su u obostranom interesu i koje mogu dati suštinski doprinos za unapređenje saradnje.
Naglašen je značaj susreta na ministarskom nivou, kao najbolji način potvrde kvaliteta odnosa razvijanog u prethodnom periodu između dve vojske.

Na osnovu pozitivnih iskustava iz aktuelnog angažmana, iskazana je namera da se na duži period, u skladu sa mandatom misije EU, nastavi zajedničko učešće u misiji EU u Maliju, kao i eventualni zajednički angažman u nekoj od drugih EU i UN misija.

Naglašena je potreba suštinskog unapređenja vojnoekonomske saradnje i stvaranje vidljivijih rezultata, čemu će doprineti i nabavka helikoptera kompanije „Airbus Helicopters“ za Vojsku Srbije.