Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 

Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbraneSektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane je osnovna unutrašnja jedinica Ministarstva odbrane obavlja poslove koji se odnose na: planiranje priprema za odbranu Republike Srbije, izradu akata i planskih dokumenata kojima se planiraju mere i radnje za uspešno funkcionisanje državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u vanrednom i ratnom stanju; koordinaciju poslova na obezbeđenju uslova za život i rad građana i zadovoljenje potreba snaga odbrane u vanrednom i ratnom stanju; planiranje i sprovođenje obuke građana i koordinaciju poslova civilne zaštite za potrebe odbrane zemlje; vojnu, radnu i materijalnu obavezu.
Sektorom za civilnu odbranu i pripreme odbrane rukovodi pomoćnik ministra odbrane za civilnu odbranu i pripreme odbrane.
U Sektoru za civilnu odbranu obrazovane su sledeće unutrašnje jedinice:
1. Uprava za obaveze odbrane,
2. Odeljenje za zajedničke poslove i
3. Grupa za vojnopolicijske poslove.
ODELENjE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
 
Odelenje za zajedničke poslove obavlja poslove koji se odnose na planiranje, koordinaciju organizaciju i realizaciju operativnih, normativno-pravnih, , upravno-pravnih, kadrovskih, finansijskih i opštih poslova; izrađuje planove iz nadležnosti Sektora; priprema, obrađuje i izrađuje podatke, analize, izveštaje, materijale, informacije i pripreme akata za potrebe Sektora,
 
UPRAVA ZA OBAVEZE ODBRANE
 
Uprava za obaveze odbrane obavlja poslove koje se odnose na planiranje i uređenje uspešnog funkcionisanja državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava i drugih pravnih lica i preduzetnika u vanrednom i ratnom stanju, obuku građana i koordinaciju sprovođenja mera i aktivnosti civilne zaštite u uslovima vanrednog i ratnog stanja, vojnu, radnu i materijalnu obavezu kao i poslove u oblasti zaštite i spasavanja civilnog stanovništva.