Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
12.02.2018

Uvođenje u vojnu evidencijuU toku januara počelo je uvođenje u vojnu evidenciju mladića koji ove godine postaju punoletni. Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju upućen je mladićima rođenim 2000. godine kao i starijih godišta, koji iz određenih razloga nisu uvedeni u vojnu evidenciju. Mladići tu zakonsku obavezu treba da regulišu javljanjem u nadležni centar Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu. Potrebno je da na uvid ponesu ličnu kartu ili, ukoliko je lice ne poseduje, neku drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet.
 
Uvođenje u vojnu evidenciju moguće je obaviti svakog radnog dana u vremenu od 9 do 15 časova. Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju traje do 28. februara, posle čega će biti upućivani pojedinačni pozivi svima koji se nisu odazvali.
 
Mladići koji borave u inostranstvu svoje pravo i zakonsku obavezu ispunjavaju u nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u zemlji boravka.
 
Detaljnije informacije o uvođenju u vojnu evidenciju možete pronaći na sajtu Ministarstva odbrane (deo Obaveze odbrane), gde se može preuzeti i Upitnik za uvođenje regruta u vojnu evidenciju.