Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
14.11.2017

Okrugli sto o nacrtima zakona o odbrani i Vojsci SrbijeOkrugli sto, deo Javne rasprave o izmenama i dopunama zakona o odbrani i Vojsci Srbije, koja traje do 23. decembra, održan je danas u beogradskom Domu Vojske Srbije.
 
Sekretar Ministarstva odbrane Zoran Lazić podsetio je prisutne, među kojima su bili predstavnici sindikata koji deluju u sistemu odbrane, uprava, ustanova i drugih organizacionih celina Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, udruženja građana i zainteresovane javnosti, da su dosad održana dva okrugla stola, u Novom Sadu i Nišu, na kojima su svi zainteresovani imali priliku da na različite načine dostave svoje sugestije, predloge i primedbe na nacrte izmena i dopuna dva zakona koji su predmet rasprave.
 
 Načelnica Pravne uprave Ministarstva odbrane Ljiljana Mirić predstavila je sve izmene i dopune oba zakona, nakon čega je otvorena rasprava tokom koje su prisutni imali priliku da postave pitanja, daju sugestiju ili predloge kako bi određene odredbe trebalo da izgledaju.
 
U uvodnoj reči sekretar Ministarstva odbrane Zoran Lazić podsetio je da su zakoni već bili pred Vladom ali da su zbog izbora nove izvršne vlasti vraćeni i sada prolaze proceduru javne rasprave.
 
- Mi smo u okviru Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ponovo radili na tekstu u okviru Komisije i imali smo nekoliko sastanaka sa predstavnicima svih organizacionih celina, na kojima su oni iskazali svoje potrebe kako bi neke eventualne nepreciznosti ili delove koje su stvarale problem u njihovoj primeni - ispravili ili ih preciznije definisali - rekao je sekretar Ministarstva odbrane i podsetio da su održana tri sastanka sa predstavnicima svih sindikata koji deluju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i zahvalio im se na konstruktivnom pristupu „jer su dostavili dosta primedbi i sugestija na nacrt teksta zakona, od kojih su neke i postale i njegov deo".
 
Lazić je rekao da se izmenama i dopunama zakona pristupilo iz dva razloga.
 
- Prvi cilj je preciznije definisanje i normiranje, kako bi odredbe bile jasnije i kako bi se eliminisali problemi u njegovoj primeni u praksi ali i bile usklađene sa drugim zakonima Republike Srbije. Drugi razlog je unapređenje statusa profesionalnih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, rekao je sekretar i dodao da je trajni cilj da svi pripadnici imaju bolje uslove života i rada.
 
U nastavku okruglog stola on je, s načelnicom Pravne uprave Ljiljanom Mirić, odgovarao na pitanja prisutnih koja su se ticala raznih odredbi koje regulišu materiju dva veoma bitna zakona.
 
Sekretar Ministarstva odbrane Zoran Lazić, nakon dvočasovne debate održane u tolerantnom tonu, zahvalio je svima na doprinosu raspravi i pozvao ih da do 23. novembra dostave sve predloge i sugestije, nakon čega će zaključci sa okruglih stolova i javne rasprave biti dostavljeni Vladi. Tada sledi procedura usvajanja na toj instanci, i kasnije, kako je istakao da se nada, do kraja godine i u Skupštini Republike Srbije.
 
photoFOTOGALERIJA