Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
10.10.2017

Unapređenje saradnje sa stranim vojnim predstavnicima akreditovanim u Srbiji
U okviru planskih aktivnosti, načelnik Uprave za međunarodnu vojnu saradnju kapetan bojnog broda Milan Konjikovac, sa saradnicima, realizovao je redovno tromesečno informisanje predstavnika vojnodiplomatskog kora u Beogradu i Beogradske asocijacije vojnih izaslanika.

Kapetan bojnog broda Konjikovac istakao je značaj kontinuiteta susreta, radi objektivnog sagledavanja ključnih aktivnosti Ministarstva odbrane. Pohvalio je kooperativan pristup u pripremi i realizaciji aktivnosti, što dodatno unapređuje ne samo saradnju, već doprinosi podizanju nivoa uzajamnog razumevanja, bitnog za unapređenje saradnje i celokupnih odnosa.

Analizirajući saradnju u proteklom periodu, sagovornici su izrazili zadovoljstvo kvalitetom i kvantitetom realizovanih planskih i vanplanskih aktivnosti. Dogovorena je dinamika prioritetnih aktivnosti do kraja godine, u skladu sa Planom saradnje sa stranim vojnim predstavnicima.

Obostrano je preneto opredeljenje da se saradnja podigne na viši nivo, o čemu će se razgovarati tokom usaglašavanja aktivnosti za 2018. godinu.

Sastanku su prisustvovali doajen vojnodiplomatskog kora u Beogradu i predsednik Beogradske asocijacije vojnih izaslanika pukovnik Tomas Ahamer, vicedoajen vojnodiplomatskog kora pukovnik Leontin Ilie i potpredsednik Beogradske asocijacije vojnih izaslanika potpukovnik Adao Eduard da Silva.