Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
17.07.2017

Izazovi migrantske krizeMinistar odbrane Aleksandar Vulin sastao se sa izvršnim direktorom Agencije EU za evropsku i obalsku stražu FRONTEX Fabrićem Leđerijem, sa kojim je razgovarao o političko-bezbednosnoj situaciji u regionu Zapadnog Balkana, sa naglaskom na migrantsku krizu. 
Na sastanku je konstatovano da je bezbednosna situacija u regionu relativno stabilna, uz zabrinjavajuće postojeće tenzije, dok je migrantska kriza ključna tema koja prevazilazi nacionalne granice i zahteva sveobuhvatan i dugoročni pristup. Reč je o fenomenu i izazovu sa kojim se savremeni svet suočava, a koji je pokazao uzajamnu povezanost prostorno veoma udaljenih regiona, rekao je Vulin i istakao da stoga i odgovor na migrantsku krizu mora biti zajednički.


On je naglasio da je od početka krize kroz Srbiju prošlo oko milion migranata, a iako nije članica EU već samo kandidat, Srbija deluje kao odgovoran član međunarodne zajednice i kao takvi smo spremni da budemo deo trajnog rešenja:

 - Mada samo tranzitna zemlja, Srbija želi da bude deo rešenja u evropskim okvirima, ali prvenstveno vodi računa o sopstvenim nacionalnim interesima i njihovoj zaštiti, rekao je ministar odbrane i dodao da Vlada Republike Srbije ulaže ogroman napor kako bi „pomirila“ nacionalnu bezbednost zemlje sa potrebama migranata, ne dozvoljavajući da se teret krize prebaci na susede. Pri tome preuzimamo svoj deo tereta i odgovornosti i trudimo se da svi migranti budu zbrinuti na human način, za razliku od nekih zemalja koje su finansijski daleko bogatije.

Vulin je istakao da su veliki deo odgovornosti preuzeli i Ministarstvo odbrane i Vojska, pružajući snažnu podršku na ublažavanju posledica krize ostalim državnim organima, posebno imajući u vidu ogromne napore koji se ulažu u pojačanu kontrolu granica i sprečavanje kriminalnih aktivnosti krijumčara i trgovaca ljudima.

Ministar odbrane je rekao da je od početka angažovanja Zajedničkih snaga ukupno sprečen ilegalni prelazak oko 21.000 migranta, a trenutno je u Srbiji smešteno oko 6.000 njih, većinom iz Avganistana. Budući da sa tom zemljom nemamo potpisan bilateralni sporazum, zamolio je svog sagovornika za posredovanje agencije FRONTEX.


Leđeri je ministru odbrane predstavio novog oficira za vezu te organizacije za Zapadni Balkan Vesnu Marinković i upoznao ga sa delokrugom rada agencije FRONTEX, proširenim nadležnostima i novom stukturom, kao i sa dosadašnjim aktivnostima i budućim planovima za rešavanje migrantske krize.

Evropska agencija za čuvanje granica i obale – Fronteks (The European Borderand Coast Guard Agency) je uspostavljena odlukama Evropskog parlamenta i Evropskog saveta od septembra 2016. godine. Njena osnovna misija je promocija, koordinacija i razvoj sistema upravljanja granicama EU, dok je njena glavna funkcija pomoć graničnim vlastima država EU u zajedničkom radu.
photoFOTOGALERIJA
videoVIDEOGALERIJA
17.07.2017
mp4 (44,33 MB)
Sastanak