Ministarstvo odbrane Republike Srbije
 
04.07.2017

Predavanje polaznicima Škole atlantskih integracija
Pukovnik Nebojša Svjetlica, načelnik Odeljenja za multilateralnu saradnju Uprave za međunarodnu vojnu saradnju u Sektoru za politiku odbrane održao je danas u Domu Vojske predavanje polaznicima Škole atlantskih integracija o saradnji Ministarstva odbrane i Vojske Srbije sa NATO-om, koja se odvija u okviru programa Partnerstvo za mir.

On je istakao da se u sastavu njegovog odeljenja nalazi grupa za Partnerstvo za mir koja je centralna tačka u sistemu odbrane koja koordiniše i planira saradnju Republike Srbije i NATO-a. Pored te grupe, u okviru Sektora za politiku odbrane postoji i naše vojno predstavništvo koje se nalazi u Briselu.

U nastavku izlaganja pukovnik Svjetlica govorio je o sadržajima postojeće saradnje sa NATO-om pod okriljem Partnerstva za mir i pravcima njenog daljeg unapređenja i proširenja. Pored toga, on je govorio i o saradnji sa KFOR-om – zajedničkim aktivnostima i saradnji na terenu. Napomenuo je da je od dolaska KFOR-a na prostor Kosova i Metohije 1999.godine realizovano više od 6.000 zajedničkih aktivnosti i da se načelnik Generalštaba VS i  komandant KFOR-a sastaju redovno jednom u šest meseci, a po potrebi i više puta.

Pukovnik Svjetlica je pomenuo akta kojima su regulisani odnosi MO i VS sa NATO-om, nabrojao mehanizme kroz koje Republika Srbija i NATO sarađuju i istakao da se naše učešće u programu Partnerstvo za mir odvija u skladu sa politikom vojne neutralnosti.

Predstavnik Sektora za politiku odbrane istakao je da je tokom protekle godine realizovano 205 aktivnosti, od toga 52 u zemlji, a 153 u inostranstvu, što prema dijagramima ukazuje na trend povećanja realizacije.

– To znači da bolje razumemo jedni druge i bolje planiramo. I da smo u uslovima restriktivnog finansiranja uspeli da ostvarimo odličan trend realizacije aktivnosti – rekao je  pukovnik Svjetlica i istakao da su troškovi realizacije aktivnosti sa NATO-om svedeni na minimum i da NATO za najveći broj aktivnosti refundira troškove u maksimalnom procentu.
 
 
 
photoFOTOGALERIJA