Правила тестирања Демо тестови Тест Центри

Правила тестирања – ECDL Start:

- Тестирању могу приступити само кандидати из ОЈ МО и ВС који су одређени организацијским наређењима тестирање
- Овлашћени тестер упознаће све кандидате са процедурама стандарда током тестирања
- Тестирање траје 45 минута по модулу, пауза између модула 15 минута
- За добијање сертификата потребно је 75 % успешно решених задатака по модулу за сва 4 модула (сви задаци су једнако бодовани)
- Оцењивање тестова се врши комисијски од стране лиценцираних тестера
- Лице које тестира кандидате није у комисији за оцењивање
- Резултати су доступни дан након тестирања (телефоном) а сертификати се достављају централизовано на крају циклуса тестирања
- Успешно положени модули се уписују појединачно у Индекс кандидата а кандидат који није задовољио на неком од модула поново се тестира само за само за модуле које није положио (до два излаза)
- ECDL Сертификат је са неограниченим роком важности
- Кандидати су дужни да након добијања сертификата доставе фотокопију истог органу за кадрове својих јединица - установа ради ажурирања података у ИС КаИС.

ТЕХНИКА ТЕСТИРАЊА
- Тест са питањима (на папиру) је припремљен за сваког кандидата
- Кандидати решавају тест НА РАЧУНАРУ (модификацијом постојећих file-ова) који се налазе у директоријумима по модулима на desktopu PC
- Оперативни систем је WINDOWS XP
- Апликације по модулима 3, 4 и 5 су под OFFICE 2003
- Модул 7 користи апликације INTERNET EXPLORER и OUTLOOK EXPRESS

Демо тестови – припремни тестови за ECDL Start сертификат:

- Предиспитни тестови су одлична припрема и провера кандидата за тестирање
- За сваки од модула дата су по два различита припремна теста
- Кандидатима се саветује да преко датих линкова download-ују и сачувају на својим рачунарима, оштампају документ са питањима (са називом предтест_број модула. 1 или 2 (број теста у модулу) и да користе документа на којима врше модификацију у складу са питањима

Predispitni testovi ECDL/ICDL Verzija 4.0
- Predispitni testovi za Modul 3
- Predispitni testovi za Modul 4
- Predispitni testovi za Modul 6
- Predispitni testovi za Modul 7

ЕЦДЛ Тест Центри МО и ГШ ВС:

Mинистарство Oдбране:
Војна Академија 1 - за тестирање ОЈ МО
Војна Академија 2 - за тестирање ШНО, ВА, Војне гимназије и студената
Управа за обавезу одбране - регионални Центри
ВОА - за тестирање ВОА - курсеви ВОА
ВМА - за тестирање састава ВМА

Генералштаб Војске Србије:
ЦКИСИП - за тестирање ОЈ ГШ ВС
ТОЦ- за тестирање КВ и ПВО, ТОЦ и ј-ца са а. Батајница
ККоС- за тестирање ОЈ ККоС