Шта добијате ЕЦДЛ тестирањем?

ECDL програм дефинише међународне стандарде познавања рада на рачунару и има вишеструке користи за образовни систем, правосуђе, послодавце и менаџере, незапослене и све остале кориснике рачунара.

Послодавци:
Утврдите ниво знања запослених по међународно признатим стандардима,
Направите бољу систематизацију радних места,
Побољшајте искоришћење ИТ ресурса,
Повећајте продуктивност (+ 15%),
Решите проблем скривених ИТ трошкова.

Корисници рачунара:
Научите пословну употребу рачунара,
Обезбедите себи међународно признати сертификат,
Остварите предност приликом запошљавања у земљи и иностранству.

Проверите и усавршите своје знање,
Отворите пут ка вишим нивоима ИТ знања кроз Адванце програм,
Олакшајте решавање свакодневних радних задатака,
Остварите већу покретљивост у послу,
Повећајте самопоуздање.

У кадровској области утврђене су следеће категорије приоритета оспособљавања и тестирања по стандарду ECDL:

Кадар МО и ВС I категорије приоритета:
• кандидати за учешће у операцијама подршке миру, хуманитарним операцијама и међународним вежбама;
• кандидати за наименовање на дужностима у структурама ПзМ;
• кандидати за наименовање на дужностима у изасланствима одбране РС;
• кадар МО и ВС чија садашња или планирана наименовања захтевају познавање рада на рачунару.

Кадар МО и Војске II категорије приоритета:
• ученици и студенти војних школа;
• остали кадар МО и ВС које следује персонални рачунар на основу «Критеријума следовања персоналних рачунара опште намене и пратеће опреме у МО и ВС» .

Међународни стандарди остварују се кроз селекцију, обучавање, тестирање и евидентирање у бази података професионалних припадника.