РЕЗУЛТАТИ

Едукација по ECDL стандарду – саставни део наставе информатике на ШНО ГШУ и КШУ, Војној академији, војној гимназији и курсевима оспособљавања припадника МО и ВС (преквалификација ПОФ, криптозаштита, главни ПОФ, ВОА...)

ECDL сертификат као део општих услова у вођењу каријере припадника МО и ВС (услов конкурса за војну дипломатију, ПДС, специјализацију, школовање у иностранству...)

 

Министарство Одбране - један од националних координатора ECDL у Србији (годишња признања ECDL Фондације за 2007.г и признање за најбољи ТЦ у Србији за 2006. и 2007. годину)