Наставни План и Програм – Syllabus – ECDL Start:

Које се способности захтевају од кандидата који приступа тестирању по ECDL стандарду по модулима:

  Syllabus v5.0 .pdf (170KB)
  modul 3
  modul 4
  modul 6
  modul 7
  e-Citizen.pdf (76KB)- користан програм али није предвиђен
  за тестирање по ECDL у МО и ВС

Документи на овом сајту су у PDF формату. Потребан Вам је програм Adobe Acrobat Reader да би видели садржај ових докумената. Молимо Вас кликните на икону испод текста да би сте преузели Adobe Acrobat Reader.
Напомена: потребно је преузети последњу верзију програма Adobe Acrobat Reader, пошто су PDF доkументи на овом сајту видљиви само помоћу верзије 5 и каснијих.


ECDL Start index - sertifikat:

Кандидати се тестирају за основни ЕЦДЛ Старт индекс који обухвата 4 модула: 
Модул бр. 3 обрада текста - MS Word,
Модул бр. 4 табеларне калкулације - MS Excel,
Модул бр. 6  презентације - MS Powerpoint и
Модул бр. 7 – Интернет и комуникација електронском поштом.

Одређивање конкретних 4 модула ECDL имала су за циљ да верификују знање припадника МО и ВС за рад на документима са текстом и табелама, припрему презентација са смерницама и решењима, комуникацију е-мејлом у Интранет и Интернет мрежи као и неограничени приступ информацијама преко глобалне мреже.

ECDL Start sertifikat Кандидати који успешно заврше тестирање и положе сва 4 модула стичу право за добијање ECDL индекса и међународно признатог ECDL сертификата познавања рада на рачунару и да су у потпуности компетентн и за коришћење персоналног рачунара и основних програмских апликација.