Циљ пројекта

Основни циљ Пројекта ECDL у МО и ВС је да врши тестирање по ECDL стандарду свих припадника организационих јединица Министарства одбране и Генералштаба ВС које следује персонални рачунар на основу «Критеријума следовања персоналних рачунара опште намене и пратеће опреме у МО и ВС» ради подизања нивоа оспособљености и интероперабилности припадника МО и ВС у познавању и примени информационе технологије (IT), а ради ефикаснијег обављања функционалних дужности, као и обезбеђење услова за квалитетно тестирање знања и издавање међународно признатих сертификата из IT области.

ЗАШТО ECDL ?

ECDL стандард – један од три интернационална стандарда за оцењивање способности и вештина који се користе за рангирање у процесу управљања кадром:
            - руковање врхунском технологијом (IT)
            - познавање светских језика
            - физичка спремност

ИНТЕРЕС СИСТЕМА - КОМАНДОВАЊА:
            - искористивост ресурса (компјутер-човек)
            - позитивна селекција - трансформација
            - трансформацијом до интероперабилности
            - одговорност појединца у систему
            - статус регионалних академија (међ. сертификати)

ИНТЕРЕС ПОЈЕДИНЦА - ПРОФЕСИОНАЛЦА:
            - едукација - верификација знања
            - део система (Intranet)
            - потреба 21. века
            - бесплатно у радном времену
            - интероперабилност