Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у мартуПозивање власника ствари из пописа:
- Центар МО Прокупље 01.03.2017. године;
- Центар МО Врање у периоду од 27.03. до 31.03.2017. године;
- Центар МО Вождовац 09.03.2017. године.
 
Саопштавање и укидање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
- Центар МО Нови Сад 01, 02, 13. и 15.03.2016. године;
- Центар МО Суботица 04. и 05.03.2017. године;
- Центар МО Врбас у периоду од 14. до 27.03.2017. године;
- Центар МО Младеновац 23.03.2017. године;
- Центар МО Савски венац 29.03.2017. године;
- Центар МО Сомбор 23.03.2017. године;
- Центар МО Зрењанин 21.03.2017. године;
- Центар МО Нишка Бања 23. и 24.03.2017. године.
 
Војна вежба са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следћем распореду:
- Центар МО Краљево од 15.03. до 29.03.2017. године;
- Центар МО Панчево од 27.03. до 10.04.2017. године.