Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у јуну

ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство одбране врши позивање војних обвезника старијих од 30 година, преведених у резервни састав који нису одслужили војни рок, ради утврђивања оцене способности за војну службу на територији Републике Србије, почевши од 7.маја 2018. године.


Саопштавање  и укидање распореда  у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
 • Центар МО Кикинда 27.06 и резервни термин 28 и 29.06.2018.године
 • Центар MO Вождовац дана 06.06.2018. године.

Саопштавање и промене распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
 • Центар MO Ужице дана 01.09.2018. године. 
 
Смотра са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 • Центар MO Нови Београд  20.06. и 21.06.2018. године.
 
Војна вежба са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Једнодневна војна вежба:

 
 • Центар МО Суботица  ............................................ .........12.06.2018. године.
 • Центар МО Зајечар   ................................................ .........09.06.2018. године.
 • Центар МО Прокупље и Ниш  06.06.2018. године;
 • Центар МО Прокупље и Ниш  09.06.2018. године;
 • Центар МО Крушевац 11.06.2018. године;
 • Центар МО Ваљево 14.06.2018. године.
 •  Центар МО Ниш  09.06.2018. године;
 •  Центар МО Прокупље  11.06.2018. године;
 • Центар МО Лесковац  23.06.2018. године и
 •  Центар МО Зајечар  26.06.2018. године.

Вишедневна војна вежба:
 • Центар МО Зрењанин, Кикинда и Вршац 30.05. до 13.06. 2018. године
 • Центар МО Зрењанин  04.06. до 25.06. 2018. године
 • Центар МО Крушевац и Трстеник од 07.05. до 21.05., од 28.05. до 26.06. и од 30.05. до 13.06.2018.године
 • Центар МО Земун од 07.05. до 16.05., од 28.05. до 26.06., од 04.06. до 13.06. и од 04.06. до 18.06.2018. године
 • Центар МО Обреновац од 04.06. до 13.06.2018.године
 • Центар МО Земун од 11.06. до 25.06.2018.године
 • Центар МО Сомбор од 04.06. до 13.06.2018.године
 • Центар МО Зрењанин,Кикинда и Нови Сад од 04.06., до 13.06.2018.године
 • Центар МО Палилула од 07.05. до 21.05., од 07.05. до 16.05. и од 30.05.до 13.06.2018.године
 • Центар МО Нови Београд и Звездара 30.05. и 13.06.2018.године
 • Центар МО Нови Београд 28.05. и 26.06.2018.године
 • Центар МО Ваљево од 28.05. до 30.06.,од 30.05. до 13.06., од 04.06. до 18.06. и од 11.06. до 25.06.2018.године
 • Центар МО Лозница од 30.05.до 13.06. и од 04.06. до 18.06.2018. године
 • Центар МО Ужице од од 30.05.до 13.06.2018. године
 • Центар МО Ваљево од 04.06. до 18.06.2018. године
 • Центар МО Нови Београд од 04.06. до 18.06., од 04.06. до 13.06., од 11.06. до 25.06. и од 25.06. до 03.07.2018.године
 • Центар МО Палилула од 04.06. до 18.06.2018. године
 • Центар МО Нови Сад, Сремска Митровица и Суботица од 28.05. до 26.06. и од 04.06. до 08.06.2018.године
 • Центар МО Нови Сад,Темерин,Сремска Митровица и Суботица од 23.06. до 06.07.
 • Центар МО Смедерево од 04.06. до 13.06.2018.године
 • Центар МО Лесковац од 28.05. до 26.06.,од 30.05. до 13.06., од 04.06. до 18.06., од 04.06. до 13.06 и 11.06. до 25.06.2018. године;
 • Центар МО Зајечар од 07.05. до 21.05.  и од 28.05. до 26.06.2018. године
 • Центар МО Ниш од 14.05. до 16.05. и од 21.05.до 05.06.2018.године
 • Центар МО  Сурдулица и Врање од 04.06. до 18.06., од 04.06. до 13.06.2018.године
 • Центар МО Врање од 25.06. до 06.07.2018. године;
 • Центар МО Шабац .................................................. ..... од 30.05. до 13.06.2018. године.
.............................................................................................од 04.06. до 13.06.2018. године.
.............................................................................................од 04.06. до 18.06.2018. године.
 •  Центар МО Нови Сад  ............................................ ......од 03.09. до 07.09.2018. године.
 •  Центар МО Вождовац  ........................................... ......од 30.05. до 13.06.2018. године.
 •  Центар МО Краљево  .............................................. ......од 28.05. до 26.06.2018. године.
 •  Центар МО Крушевац  ........................................... ......од 04.06. до 13.06.2018. године,
 • ...................................................................................... ......од 11.06. до 25.06.2018. године и
 • ...................................................................................... ......од 25.06. до 03.07.2018. године.
 • Центар МО Прокупље  ........................................... ......од 28.05. до 26.06.2018. године.
 • Центар МО Алексинац и Ниш   ............................ ......од 21.05. до 05.06.2018. године. 
 • Центар МО Ниш  ..................................................... ......од 07.05. до 05.06.2018. године и
 • ...................................................................................... ......од 16.05. до 05.06.2018. године.
 • Центар МО Ниш од 21.05. до 05.06.2018. године; 
 • Центар МО Врање од 04.06. до 13.06.2018. године;
 • Центар МО Пирот од 04.06. до 13.06.2018. године;
 • Центар МО Пирот од 04.06. до 18.06.2018. године;
 • Центар МО Краљево, Нови Пазар и Крагујевац од 23.06. до 07.07.2018. године.
 • - Центар МО Ниш од 21.05. до 05.06.2018. године;
 • - Центар МО Ниш од 28.05. до 26.06.2018. године;
 • - Центар МО Ниш од 21.06. до 05.07.2018. године;
 • - Центар МО Прокупље и Ниш од 22.06. до 06.07.2018. године;
 • - Центар МО Краљево од 23.06. до 07.07.2018. године;
 • - Центар МО Прокупље и Ниш од 26.06. до 28.06.2018. године;
 • - Центар МО Чукарица и Вождовац од 03. до 07.09.2018. године;
 • - Центар МО Врање од 03. до 17.09.2018. године;
 • - Центар МО Ниш од 10. до 14.09.2018. године;
 • - Центар МО Врање од 12. до 26.09.2018. године и
 • - Центар МО Врање, Вождовац и Чукарица од 17. до 21.09.2018. године. 

Обука – тренинг са лицима из резервног састава за потребе специјалистичких јединица цивилне заштите планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Једнодневна обука- тренинг
 • Центар МО Ваљево  ................................................ ……..08.06.2018. године.
 
Саопштавање распореда обвезницима радне обавезе и увежбавање за извршење задатака у ванредном и ратном стању на основу Одлуке министра одбране за позивање и контролу јединица радне обавезе у 2018. години.
 • Центар МО Краљево 06.06. и 03.09.2018.године
 • Центар MO Нови Пазар  25.06.2018. године;
 • Центар МО Јагодина и Краљево  27.06.2018. године и
 • Центар МО Смедерево 29.06.2018. године.

 Позивање лица из резервног састава ради саопштавања распореда у резервном саставу (ратног распореда) и извођења војних вежби и тренинг обуке на територији надлежности Управе за обавезе одбране.
 
Саопштавање и укидање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
 • Центар MO Нови Сад дана 06.06.2018. године;
 • Центар МО Зајечар од 11. до 13.06.2018. године;
 • Центар МО Пожаревац од 18. до 19.06.2018. године и 
 • Центар МО Чукарица од 21. до 22.06.2018. године.

 
Војна вежба са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 

Једнодневна војна вежба:
- Центар МО Бор и Зајечар дана 02.06.2018. године.
 
Вишедневна војна вежба:
- Центар МО Прокупље од 16.05. до 05.06.2018. године;
- Центар МО Врање, Лесковац, Ужице, Вождовац, Бор од 28.05. до 26.06.2018. године;
- Центар МО Бор од 30.05. до 13.06.2018. године;
- Центар МО Крушевац, Лексовац од 04. до 13.06.2018. године;
- Центар МО Зајечар и Крушевац од 04. до 18.06.2018. године;
- Центар МО Пожаревац од 05. до 07.06.2018. године;
- Центар МО Бор, Зајечар и Крушевац од 11. до 25.06.2018. године;
- Центар МО Врање од 18. до 22.06.2018. године;
- Центар МО Врање од 18. до 29.06.2018. године;
- Центар МО Лесковац од 18.06. до 02.07.2018. године;
- Центар МО Врање од 22.06. до 06.07.2018. године;
- Центар МО Зајечар од 25. до 29.06.2018. године;
- Центар МО Крушевац и Лесковац од 25.06. до 03.07.2018. године и
- Центар МО Врање од 25.06. до 06.07.2018. године.
- Центар МО Лесковац и Врање у периоду од 18.06. до 30.06.2018. године,
- Центар МО Крагујевац и Краљево у периоду од 23.06. до 07.07.2018. године,
- Центар МО Сремска Митровица у периоду од 25.06. до 09.07.2018. године,
- Центар МО Вождовац у периоду од 17.09. до 21.09.2018. године и
- Центар МО Ниш у периоду од 24.09. до 30.09.2018. године.
 
 
Једнодневни тренинг специјализованих јединица цивилне заштите:
- Центар МО Нови Београд, Чукарица и Звездара  04.06.2018. године;
- Центар МО Нови Београд, Чукарица и Вождовац  06.06.2018. године;
- Центар МО Вождовац и Звездара  07.06.2018. године;
- Центар МО Нови Сад  11.06.2018. године и
- Центар МО Нови Сад  12.06.2018. године.
- Центар МО Звездара  06.06.2018. године;
- Центар МО Звездара  07.06.2018. године;
- Центар МО Ниш  12.06.2018. године;
- Центар МО Ниш  13.06.2018. године.
 
Вишедневни тренинг специјализованих јединица цивилне заштите:
- Центар МО Нови Београд, Чукарица и Звездара од 05.06. до 06.06.2018. године и
- Центар МО Крагујевац од 12.06. до 13.06.2018. године;
   
Позивање власника ствари из пописа ради увођења у евиденцију, саопштавања распореда, укидања и пресаопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара Министарства одбране

Регионални центар МО Нови Сад

Центар МО Нови Сад планира да позове власнике ствари из Новог Сада 21.06. и  од  25.06. до 28.06.2018. године. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, од 08. до 15.00 часова.

Центар МО Сомбор планира да позове власнике ствари из општине Сомбор  04.06. и 07.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 15.00 часова.
 
Центар МО Сремска Митровица планира да позове власнике ствари из општине Ириг  05.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси општинске канцеларије за општину Ириг, ул. Николе Тесле бр. 4, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
                                                                                  
Центар МО Сремска Митровица планира да позове власнике ствари из општине Рума  05.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси општинске канцеларије за општину Рума, ул. Железничка бр. 22, у времену од 09.00 до 14.00 часова.  
 
Центар МО Сремска Митровица планира да позове власнике ствари из општине Сремска Митровица  06.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси Центра МО Сремска Митровица, ул. Светог Димитрија, бр. 8, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО Сремска Митровица планира да позове власнике ствари из општине Шид  06.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси општинске канцеларије за општину Шид, ул. Карађорђева бр. 2, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО Сремска Митровица планира да позове власнике ствари из општине Пећинци  06.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси општинске канцеларије за општину Пећинци, ул. Школска бр. 7, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
Центар МО Нови Сад планира да позове власнике ствари из Новог Сада дана 21.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на власника ствари из пописа, у времену од 10.00 до 18.30 часова.
 
Центар МО Зрењанин планира да позове власнике ствари из општине Зрењанин у периоду од  19.06. до 21.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 12.00 часова.
                                              
Центар МО Зрењанин планира да позове власнике ствари из општине Житиште  22.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 12.00 часова.
 
Центар МО Зрењанин планира да позове власнике ствари из општине Нова Црња  25.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 12.00 часова.
 
Центар МО Зрењанин планира да позове власнике ствари из општине Нови Бечеј  26.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 12.00 часова.
 
Центар МО Зрењанин планира да позове власнике ствари из општине Сечањ  27.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 12.00 часова.
 
Регионални центар МО Ниш
Центар МО Врање планира да позове власнике ствари у периоду од 04.06. до 08.06, од 11.06. до 14.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО Лесковац планира да позове власнике ствари у периоду од 04.06. до 07.06, од 11.06. до 14.06, 18.06. до 21.06. и 25.06. до 27.06. 2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО Крушевац планира да позове власнике ствари у периоду од 04.06. до 06.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО Ниш планира да позове власнике ствари у периоду од 06.06. до 08.06, од 11.06. до 15.06 и 18.06. до 22.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО Прокупље планира да позове власнике ствари у периоду од 07.06. 2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 08.00 до 14.00 часова.
 
Центар МО Крагујевац планирао је да позове власнике ствари  из Крагујевца од  29.05.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси Трг слободе бр.3., канцеларија бр 19,  од 08.00 до 15.00 часова.

Центар МО Краљево планирао је да позове власнике ствари  из Краљева од  04.06. до 08.06. и 11.06.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа.
                                                                          .
Центар МО Ужице планирао је да позове власнике ствари из општине Ужице  21.06.2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у просторијама Центра МО Ужице ул. Трг Светог Саве бб, у времену од 09.00 до 15.00 часова.
                                                        
 
Позивањe обвезника радне обавезе
 
 10. јуна 2018. године, у временском периоду од 08.00 до 12.00 часова, планирано је позивање 80 (осамдесет) обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе у ЈРО за потребе Команде за развој Београдске бригаде, по наведеном основу.
 

19. јуна 2018. године, у временском периоду од 09.00 до 15.00 часова,  планирано је позивање 60 (шездест) обвезника радне обавезе распоређених по основу радне обавезе у јединици радне обавезе формиране за потребе Министарства трговине, туризма и телекомуникације, ради саопштавања