Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у мајуСаопштавање и укидање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
 
- Центар МО Крушевац 07, 14, 21, 28. и 29.05.2017. године;
- Центар МО Неготин 26.05.2017. године;
- Центар МО Ваљево 14.05.2017. године;
- Центар МО Нови Београд од 15.05. до 19.05.2017. године;
- Центри МО Палилула и Раковица 16.05.2017. године;
- Центар МО Стари Град 22.05.2017. године;
- Центар МО Смедерево 22. и 23.05.2013. године;
- Центар МО Обреновац 23.05.2017. године;
- Центар МО Звездара 25.05.2017. године;
- Центар МО Младеновац 26.05.2016. године;
- Центри МО Врбас и Чукарица од 29. до 31.05.2017. године;
- Центар МО Врачар 29.05.2017. године;
- Центар МО Зрењанин 30. и 31.05.2017. године;
- Центар МО Владимирци 30.05.2017. године;
- Центар МО Петровац на Млави 04. и 05.05.2017. године.
- Центар МО Трстеник и Пожега 31.05.2107.године;
 -
 
Позивање власника ствари из пописа ради сопштавања распореда и прегледа ствари из пописа:

- Центар МО Ваљево у периоду од 15.05. до 19.05.2017. године;
- Центар МО Шабац у периоду од 03. до 05.05. и од 15. до 18.05.2017. године;
- Центар МО Ужице 14.05.2017. године и у периоду од 16.05. до 19.05.2017. године;
- Центар МО Сомбор у периоду од 10. до 11.05.2017. године, од 16. до 17.05.2017. године, од 22. до 23.05.2017. године и 30.05.2017. године;
- Центар МО Панчево у периоду од 10. до 11.05.2017. године и од 15. до 16.05.2017. године;
- Центар МО Стара Пазова 10.05. и 15.05.2017. године и у периоду од 15. до 19.05.2017. године;
- Центар МО Сремска Митровица у периоду од 16. до 18.05.2017. године и од 23. до 25.05.2017. године;
- Центар МО Нови Сад у периоду од 22. до 26.05.2017. године;
- Центар МО Лесковац 03. и 04.05.2017. године и у периоимау од 08. до 11.05, од 15. до 18.05. од 22. до 25.05. и од 29. до 31.05.2017. године;
- Центар МО Крушевац у периодима од 08. до 11.05, од 15. до 18.05, од 22. до 25.05. и од 29. до 31.05.2017. године;
- Центар МО Врање у периодима од 08. до 12.05, од 15. до 18.05.2017. године и 23.05. и 24.05.2017. године;
- Центар МО Зајечар у периодима од 15. до 19.05, од 22. до 26.05.2017. године и 30.05. и 31.05.2017. године;
- Центар МО Пирот 16.05.2017. године;
- Центар МО Ниш 25.05.2017. године;
- Центар МО Прокупље 30.05.2017. године;
- Центар МО Петровац на Млави 15. и 16.05.2017. године;
- Центар МО Краљево 12, 17, 24, 26. и 30.05.2017. године;
- Центар МО Звездара у периоду од 22. до 24.05.2017. године;
- Центар МО Смедерево 29.05.2017. године.
- Центар МО Звездара у периоду од 24. до 28.05.2017. године;
- Центар МО Врачар у периоду од 29.05. до 01.06. и 05.06.2017.године;
- Центар МО Суботица 26.05.2017.године;
- Центар МО Крагујевац 30.05.2017.године;
 
Војна вежба са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по слеећем распореду:

Једнодневна војна вежба:
- Центри МО Сомбор и Шабац 14.05.2017. године;
- Центар МО Нови Пазар 17.05.2017. године;
- Центар МО Лесковац 13, 20. и 27.05.2017. године;
- Центри МО Шабац и Ваљево 21.05.2017. године;
- Центри МО Чукарица и Земун 28.05.2017. године;
- Центар МО Нови Београд и Раковица 28.05.2017. године;
- Центар МО Краљево 29.05.2017. године.
 
Вишедневна војна вежба:
- Центри МО Сомбор, Суботица, Бачка Паланка, Зрењанин, Кикинда, Нови Сад, Панчево, Вршац, Стара Пазова, Панчево, Сремска Митровица, Зрењанин, Кикинда и Врбас од 08.05. до 22.05.2017. године и од 22. до 26.05.2017. године;
- Центар МО Ваљево и Лозница од 08.05. до 12.06.2017. године;
- Центар МО Горњи Милановац од 22.05. до 05.06.2017. године;
- Центри МО Нови Београд, Земун, Вождовац, Звездара, Шабац, Ваљево, Зајечар, Бор, Лесковац, Неготин, Врање и Нови Пазар од 08.05. до 22.05.2017. године;
- Центри МО Ниш, Нишка Бања, Прокупље и Алексинац од 04.05. до 24.05.2017. године;
- Центри МО Вождовац, Раковица и Савски Венац од 15.05. до 26.05.2017. године;
- Центар МО Чукарица ид 20.05. до 03.06.2017. године;
- Центар МО Смедерево од 29.05. до 12.06.2017. године;
- Центар МО Ваљево од 22.05. до 12.06.2017. године;
- Центар МО Нови Пазар од 29.05. до 12.06.2017. године;
- Центар МО Прокупље од 29.05. до 12.06.2017. године;
- Центри МО Нови Београд, Палилула, Земун, Вождовац, Звездара и Раковица од 22.05. до 03.06.2017. године;
- Центри МО Сомбор и Вршац од 23.05. до 06.06.2017. године;
- Центри МО Врање и Сурдулица од 22.05. до 26.05.2017. године;
- Центар МО Ниш од 08.05. од 11.05.2017. године;
- Центри МО Пожаревац, Краљево, Велико Градиште, Смедерево, Петровац на Млави и Јагодина од 08.05. до 22.05.2017. године;
- Центар МО Ужице од 22.05. до 12.06.2017.године;
- Центри МО Владимирци, Врање,Крушевац,Нишка Бања,Прокупље,Ниш,Ваљево и Шабац од 29.05. до 12.06.2017.године;
- Центри МО Лесковац,Врање и Сурдулица од 22.05.до 26.05.2017.године;
- Центри МО Краљево и Нови Пазар од 31.05.до 16.06.2017.године;
- Центар МО Смедерево од 29.05. до 12.06.2017.године;