Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у септембруПозивање власника ствари из пописа ради прегледа ствари из пописа:
 
- Центар МО Чачак 07,08. и 21.09.2017.године;
- Центар МО Горњи Милановац 14, 15. и 27,09.2017. године;
- Центар МО Вождовац 25.09.2017. године;
- Центар МО Панчево 06, 11, 12. и 23.09.2017. године;
- Центар МО Зрењанин 18. и 19. и 29.09.2017. године и у периоду од 20. до 22. и од 25. до 27.09.2017. године;
- Центар МО Суботица 22.09.2017. године;
- Центар МО Бачка Паланка 23. и 30.09.2017. године;
- Центар МО Звездара 21.09.2017. године;
- Центар МО Раковица 11.09.2017. године;
- Центар МО Нови Сад у периоду од 12. до 14.09.2017. године;
- Центар МО Сомбор 09, 16, 20. и 23.09.2017. године;
- Центар МО Кикинда 29.09.2017. године;
- Центар МО Краљево 05, 28. и 29.09.2017. године;
- Центар МО Лозница 09, 16. и 30.09.2017. године;
- Центар МО Пожега 02, 09, 14, 16, 20. и 28.09.2017. године;
- Центар МО Пожаревац 06, 11. и 12.09.2017. године;
- Центар МО Параћин 01.09.2017. године;
- Центар МО Врачар 11.09.2017. године;
- Центар МО Ниш у периоду од 04. до 08.09.2017. године и од 11.09. до 15.09.2017. године;
- Центар МО Врање у периоду од 04.09. до 08.09.2017. године;
- Центар МО Крушевац 12.09.2017. године;
- Центар МО Прокупље у периоду од 19.09. до 21.09.2017. године и 27.09.2017. године;
- Центар МО Вршац у периоду од 04.09. до 08.09.2017. године;
- Центар МО Врбас у периоду од 12. до 15.09.2017. године;
- Центар МО Алексинац 26.09.2017. године.
 
Саопштавање, промена и укидање распореда у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
- Центар МО Лозница 19.09.2017. године;
- Центар МО Горњи Милановац у периоду од 25. до 27.09.2017. године;
- Центар МО Пирот од 27. до 29.09.2017. године;
- Центар МО Лесковац од 19. до 22.09.2017. године и 25. и 29.09.2017. године;
- Центар МО Врање од 26. до 28.09.2017. године;
- Центар МО Пожега 04.09.2017. године;
- Центар МО Зајечар 16.09.2017. године;
- Центар МО Јагодина 18. и 19.09.2017. године;
- Центри МО Баточина и Велико Градиште 15.09.2017. године;
- Центар МО Крагујевац у периоду од 25. до 29.09.2017. године;
- Центар МО Врбас у периоду од 19. до 21.09.2017. године и од 26. до 28.09.2017. године;
- Центар МО Ниш 30.09.2017. године;
- Центри МО Ужице и Чачак од 06. до 19.09.2017. године;
- Центар МО Бор 07. и 08.09.2017. године;
- Центар МО Панчево у периоду од 09. до 15.09.2017. године;
- Центар МО Обреновац 15.09.2017. године.
 
Војна вежба са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
Једнодневна војна вежба:

- Центар МО Ниш 21, 22. и 29.09.2017. године;
- Центар МО Нови Сад 18, 19. и 29.09.2017. године;
- Центар МО Крагујевац 21, 22. и 29.09.2017. године;
- Центри МО Палилула, Стари Град и Раковица 29.09.2017. године;
- Центар МО Ваљево 18. и 30.09.2017. године;
- Центри МО Ниш и Прокупље 09. и 27.09.2017. године;
- Центри МО Крагујевац и Краљево 01.09.2017. године;
- Центар МО Краљево 06.09.2017. године;
- Центар МО Лозница 02. и 09.09.2017. године;
- Центар МО Нови Пазар 16.09.2017. године;
- Центри МО Зајечар и Пирот 30.09.2017. године;
- Центар МО Нови Београд 18.09.2017. године;
- Центар МО Чукарица 18. и 20.09.2017. године;
- Центар МО Звездара 18. и 19.09.2017. године;
- Центри МО Нови Београд, Палилула, Врачар и Савски Венац 20.09.2017. године;
- Центри МО Палилула, Врачар и Стари град 21.09.2017. године;
- Центар МО Зајечар 18.09.2017. године;
- Центри МО Чукарица, Земун, Вождовац и Звездара 29.09.2017. године;
- Центар МО Краљево 16. и 21.09.2017. године.
 
Вишедневна војна вежба:
- Центри МО Зајечар, Бор, Неготин и Пирот у периоду од 25.09. до 09.10.2017. године и од 25.09. до 27.10.2017. године;
- Центри МО Алексинац и Нишка Бања у периоду од 04. до 28.09.2017. године;
- Центар МО Врање у периоду од 11. до 15.09.2017. године и од 20. до 22.09.2017. године;
- Центри МО Прокупље и Лесковац у периоду од 04. до 28.09.2017. године;
- Центар МО Алексинац од 24.09. до 27.10.2017. године;
- Центар МО Пожега од 11. до 24.09.2017. године;
- Центар МО Ваљево, Шабац и Лозница од 11. до 25.09.2017. године;
- Центар МО Ужице од 11. до 24.09.2017. године;
- Центри МО Шабац, Владимирци и Лозница од 15. до 29.09.2017. године;
- Центар МО Нови Београд од 18.09. до 02.10.2017. године;
- Центар МО Лесковац од 01.09. до 09.10.2017. године и од 15.09. до 29.09.2017. године;
- Центар МО Лозница од 04. до 25.09.2017. године;
- Центри МО Зајечар, Крушевац и Пожаревац од 04. до 25.09.2017. године и од 25.09. до 09.10.2017. године;
- Центар МО Трстеник од 11. до 20.09.2017. године;
- Центар МО Чукарица од 04. до 08.09.2017. године;
- Центар МО Зрењанин од 11. до 25.09.2017. године;
- Центри МО Смедерево и Петровац на Млави од 04. до 08.09.2017. године;
- Центри МО Петровац на Млави, Велико Градиште, Јагодина и Смедерево од 11. до 25.09.2017. године;
- Центри МО Петровац на Млави, Велико Градиште и Смедерево од 18.09. до 16.10.2017. године;
- Центар МО Краљево од 09.09. до 23.09.2017. године и од 11. до 15.09.2017. године;
- Центар МО Шабац од 11. до 25.09.2017. године;
- Центар МО Врање од 01. до 18.09.2017. године, од 18.09. до 29.09.2017. године, од 11.09. до 25.09.2017. године и од 18.09. до 22.09.2017. године;
- Центар МО Нови Сад од 20. до 21.09.2017. године и од 25.09.2017. године до 09.10.2017. године;
- Центар МО Палилула од 11.09. до 25.09.2017. године;
- Центар МО Нови Београд од 25.09. до 09.10.2017. године;
- Центар МО Горњи Милановац од 11. до 25.09.2017. године;
- Центри МО Зајечар, Бор, Неготин и Пирот од 25.09. до 09.10.2017. године;
- Центар МО Сремска Митровица од 04. до 18.09.2017. године;
- Центри МО Крагујевац и Краљево од 06. до 20.09.2017. године;
- Центри МО Сомбор, Шабац и Ужице од 11. до 25.09.2017. године.
 
Позивање обвезника радне обавезе:
- Центар МО Палилула 04.09.2017. године;
- Центар МО Стари град 13.09.2017. године;
- Центар МО Чукарица 30.09.2017. године;
- Центар МО Врачар 30.09.2017. године;
- Центар МО Нови Сад 15. и 16.09.2017. године;
- Центар МО Неготин 23.09.2017. године;
- Центар МО Алексинац 05. и 06.09.2017. године;
- Центар МО Пирот 04, 05, 08.09. и у периоду од 25. до 29.09.2017. године;
- Центар МО Крушевац 01.09.2017. године;
- Центар МО Зајечар 01. и 16.09. и у периоду од 05. до 08.09.2017. године;
- Центар МО Ниш 12.09.2017. године;
- Центар МО Лесковац 10, 15, 17. и 23.09.2017. године;
- Центар МО Краљево 04.09.2017. године;
- Центар МО Ваљево 09, 16. и 23.09.2017. године;
- Центар МО Пожега 02, 09. и 16.09.2017. године;
- Центар МО Ужице 16. и 23.09.2017. године;
- Центар МО Пријепоље 16.09.2017. године;
- Центар МО Љиг 02. и 09.09.2017. године.