Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у априлу, мају и јуну
Саопштавање  и укидање распореда  у резервном саставу лицима из резервног састава планирано је да се изврши по следећем распореду:
 • Центар МО Алексинац 04.04.2018.године
 • Центар МО Ваљево 28.04. и 13.5.2018.године
 • Центар МО Љиг 05.05.2018.године
 • Центар МО Чачак 27.04.2018.године
 • Центар МО Ужице,Лозница,Шабац и Бајина Башта 13.05.2018.године
 • Центар МО Владимирци 13.05.2018.године 
 • Центар МО Панчево 11.05.2018.године
 • Центар МО Пријепоље 17.05.2018.године
 • Центар МО Зрењанин 22.05.2018.године
 • Центар МО Зајечар од 04.06. до 08.06.2018.године
 • Центар МО Шабац 13.05. године
 • Центар МО Смедерево 22.05.23.05. и 25.05.2018.године
 • Центар МО Пожаревац 24.05 и 25.05. и од 28.05. до 30.05..2018.године
 • Центар МО Кикинда 27.06 и резервни термин 28 и 29.06.2018.године

Војна вежба са лицима из резервног састава планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Једнодневна војна вежба:
 • Центар МО Панчево, 19.05.2018. године.
 • Центар МО Крагујевац, Нови Пазар и Краљево 13.,21.,23., и 25.04.2018. године.
 • Центар МО Лесковац, Врање и Сурдулица 14.04.2018.године
 • Центар МО Горњи Милановац 28.04.2018.године
 • Центар МО Зрењанин, Кикинда, Вршац, Панчево и Темерин  05.05.2018.године
 • Центар МО Лесковац 19.05.2018.године
 • Центар МО Земун  20.05., 03.06., и 27.05.2018.године
 • Центар МО Палилула 13.05.2018.године
 • Центар МО Обреновац 27.05.2018.године
 • Центар  МО Нови Београд, Звездара и Чукарица 13.05. и 27.05.2018.године
 • Центар МО Нови Београд и Чукарица 20.05.2018.године
 • Центар МО Чачак 27.04.2018.године 
 • Центар МО Нови Београд 03.06.2018.године
 • Центар МО Вождовац 13.05. и 27.05.2018.године
 • Центар МО Лесковац 19.06.2018.године
 • Центар МО Лозница 19.05.2018.године
 • Центар МО Ваљево 19.05.2018.године
 • Центар МО Пожаревац  и Смедерево.................... .........13.05.2018. године.
 • Центар МО Шабац  ................................................. .........19.05.2018. године.
 • Центар МО Зрењанин и Кикинда  ........................ .........14.05.2018. године.
 • Центар МО Суботица  ............................................ .........12.06.2018. године.
 • Центар МО Зајечар   ................................................ .........09.06.2018. године.
 •  Центар МО Чукарица  (Раковица).......................... .........20.05. и 27.05.2018. године.
   
Вишедневна војна вежба:
 • Центар МО Земун од 19.03.до 02.04.2018. године
 • Центар МО Шабац од 19.03.до 25.04.2018. године
 • Центар МО Зрењанин, Кикинда 19.03. до 20.04. 2018. године
 • Центри МО Зрењанин, Нови Сад, Кикинда и Вршац од 29.03. до 07.04.2018.године
 • Центри МО Зрењанин, Нови Сад, Кикинда  од 02.04. до 06.04.2018.године
 • Центар МО Панчево од 16.04.до 20.04.2018.године
 • Центар МО Шабац од 16.04.до 25.04.2018. године
 • Центар МО Лесковац, Крушевац и Трстеник од 16.04.до 27.04.2018. године
 • Центар МО Вождовац и Палилула од 16.04.до 27.04.2018.године
 • Центар МО Зајечар и Бор од 16.04.до 25.04.2018. године
 • Центар МО Лозница од 23.04.до 27.04.2018. године
 • Центар МО Неготин и Пирот од 23.04.до 27.04.2018. године
 • Центар МО Бор и Пирот од 07.05.до 21.05.2018. године
 • Центар МО Зајечар,Неготин, Бор и Пирот  од 14.05.до 23.05.2018. године
 • Центар МО Лозница, Владимирци и Љиг од 21.05.до 04.06.2018. године
 • Центар МО Шабац од 19.03.до 25.04.2018. године
 • Центар МО Зрењанин, Кикинда и Вршац 30.05. до 13.06. 2018. године
 • Центар МО Зрењанин  04.06. до 25.06. 2018. године
 • Центар МО Ваљево од 07. до 25.05.2018. године
 • Центар МО Чукарица од 16.04. до 25.04.2018. године;
 • Центри МО Зрењанин, Нови Сад, Темерин и Бачка Паланка  од 07.05. до 21.05.2018. године;
 • Центар МО Вршац од 16.04. до 20.04.2018. године;
 • Центри МО Зрењанин  и Кикинда од 16.04. до 25.04.2018. године;
 • Центри МО Зрењанин , Нови Сад, Кикинда и Вршац од 28.05. до 11.06.2018. године;
 • Центри МО Вождовац, Звездара,Земун, Обреновац, Нови Београд и Земун  од 16.04. до 25.04.2018. године;
 • Центри МО Звездара , Палилула, Нови Београд и Лесковац  од 23.04. до 27.04.2018. године;
 • Центри МО Зрењанин , Нови Сад, Врбас,Темерин и Бачка Паланка од 28.05. до 11.06.2018. године;
 • Центар МО Лесковац од 07.05. до 21.05.2018. године;
 • Центар МО Сурдулица од 23.04. до 27.04.2018. године
 • Центар МО Лесковац од 16.04. до 20.04.2018. године;
 • Центар МО Лозница од 07.05. до 21.05.2018.године
 • Центар МО Врање од 23.04. до 27.04. 2018.године
 • Центар МО Крушевац и Трстеник од 07.05. до 21.05., од 28.05. до 26.06. и од 30.05. до 13.06.2018.године
 • Центар МО Врање од 16.04. до 20.04. 2018.године
 • Центар МО Земун од 07.05. до 16.05., од 28.05. до 26.06., од 04.06. до 13.06. и од 04.06. до 18.06.2018. године
 • Центар МО Земун  и Врачар од 07.05.до 21.05.2018. године
 • Центар МО Обреновац од 04.06. до 13.06.2018.године
 • Центар МО Земун од 11.06. до 25.06.2018.године
 • Центар МО Панчево од 14.05. до 18.05.2018.године
 • Центар МО Сомбор од 04.06. до 13.06.2018.године
 • Центар МО Зрењанин,Кикинда и Нови Сад од 04.06., до 13.06.2018.године
 • Центар МО Обреновац од 07.05. до 21.05.2018.године
 • Центар МО Палилула од 07.05. до 21.05., од 07.05. до 16.05. и од 30.05.до 13.06.2018.године
 • Центар МО Нови Београд и Звездара 30.05. и 13.06.2018.године
 • Центар МО Нови Београд 28.05. и 26.06.2018.године
 • Центар МО Нови Београд, Звездара и Чукарица, Стари град и Савски венац 07.05. и 21.05.2018.године
 • Центар МО Нови Београд, Звездара и Чукарица 07.05. и 16.05.2018.године
 • Центар МО Ваљево од 28.05. до 30.06.,од 30.05. до 13.06., од 04.06. до 18.06. и од 11.06. до 25.06.2018.године
 • Центар МО Лозница од 30.05.до 13.06. и од 04.06. до 18.06.2018. године
 • Центар МО Ужице од од 30.05.до 13.06.2018. године
 • Центар МО Ваљево од 04.06. до 18.06.2018. године
 • Центар МО Вождовац 07.05. до 21.05.2018. године
 • Центар МО Нови Београд од 04.06. до 18.06., од 04.06. до 13.06., од 11.06. до 25.06. и од 25.06. до 03.07.2018.године
 • Центар МО Палилула од 04.06. до 18.06.2018. године
 • Центар МО Нови Сад, Сремска Митровица и Суботица од 28.05. до 26.06. и од 04.06. до 08.06.2018.године
 • Центар МО Нови Сад,Темерин,Сремска Митровица и Суботица од 23.06. до 06.07.
 • Центар МО Смедерево од 04.06. до 13.06.2018.године
 • Центар МО Лесковац и Сурдулица од 23.04. до 27.04.2018. године;
 • Центар МО Лесковац од 28.05. до 26.06.,од 30.05. до 13.06., од 04.06. до 18.06., од 04.06. до 13.06 и 11.06. до 25.06.2018. године;
 • Центар МО Зајечар од 07.05. до 21.05.  и од 28.05. до 26.06.2018. године
 • Центар МО Ниш од 14.05. до 16.05. и од 21.05.до 05.06.2018.године
 • Центар МО  Сурдулица и Врање од 04.06. до 18.06., од 04.06. до 13.06.2018.године
 • Центар МО Врање од 25.06. до 06.07.2018. године;
 • Центар МО Шабац .................................................. ..... од 30.05. до 13.06.2018. године.
.............................................................................................од 04.06. до 13.06.2018. године.
.............................................................................................од 04.06. до 18.06.2018. године.
 • Центар МО Краљево  .............................................. ......од 29.05. до 31.05.2018. године,
 ..................................................................................... ......од 15.05. до 16.05.2018. године,
...................................................................................... ......од 31.05. до 01.06.2018. године и
...................................................................................... ......од 28.05. до 26.06.2018. године.
 •  Центар МО Ужице (Пожега) .................................. ......од 23.05. до 24.05.2018. године.
 •  Центар МО Нови Сад  ............................................ ......од 03.09. до 07.09.2018. године.
 •  Центар МО Вождовац  ........................................... ......од 30.05. до 13.06.2018. године.
 • Центар МО Нови Пазар  ......................................... ......од 07.05. до 21.05.2018. године.
 •  Центар МО Краљево  .............................................. ......од 28.05. до 26.06.2018. године.
 •  Центар МО Крушевац  ........................................... ......од 04.06. до 13.06.2018. године,
 • ...................................................................................... ......од 11.06. до 25.06.2018. године и
 • ...................................................................................... ......од 25.06. до 03.07.2018. године.
 • Центар МО Прокупље  ........................................... ......од 28.05. до 26.06.2018. године.
 • Центар МО Алексинац и Ниш   ............................ ......од 21.05. до 05.06.2018. године. 
 • Центар МО Ниш  ..................................................... ......од 07.05. до 05.06.2018. године и
 • ...................................................................................... ......од 16.05. до 05.06.2018. године.
 • Центар МО Чукарица  (Раковица).......................... ......од 07.05. до 21.05.2018. године и
 • ...................................................................................... ......од 07.05. до 16.05.2018. године.


Обука – тренинг са лицима из резервног састава за потребе специјалистичких јединица цивилне заштите планирана је да се изведе позивањем лица по следећем распореду:
 
Једнодневна обука- тренинг
 • Центар МО Чачак 14.05.2018.
 • Центар МО Ваљево 15.05.2018.
 • Ц ентар МО Чукарица 11.05. 2018.
 • Центар МО Звездара 11.05. 2018.
 • Центар МО Суботица и Сомбор 29.05. 2018.
 • Центар МО Зрењанин 30.05. 2018.
 • Центар МО Ужице 14.05. 2018.
 • Центар МО Пријепоље 11.05. 2018.
 • Центар МО Панчево  09.05. 2018.
 • Центар МО Ниш 08.05. 2018.
 • Центар МО Сремска митровица 15.05. 2018.
 • Центар МО Нови Београд 11.05. 2018.
 • Центар МО Врање 16.05. 2018.
 • Центар МО Пирот  .................................................. ……..08.05.2018. године.
 • Центар МО Бор  ....................................................... …......21.05.2018. године.
 • Центар МО Лесковац  ............................................. ..........16.05.2018. године.
 • Центар МО Крушевац  ........................................... ..........10.05.2018. године.
 • Центар МО Зајечар  ................................................. ..........21.05.2018. године.
 • Центар МО Ваљево  ................................................ ……..08.06.2018. године.
 • Центар МО Нови Сад  ............................................ …......29.05.2018. године.
 • Центар МО Кикинда  .............................................. …......30.05.2018. године.
 • Центар МО Пожаревац  .......................................... …......21.05.2018. године.
 • Центар МО Нови Пазар и Краљево         …......31.05.2018. године

Вишедневна обука-тренинг:
 • Центар МО Крушевац од 24.04. до 26.04. 2018.године
 • Центар МО Чачак (Горњи Милановац)  ................. ……..од 04.06 до 18.06.2018. године.

 
Саопштавање распореда обвезницима радне обавезе и увежбавање за извршење задатака у ванредном и ратном стању на основу Одлуке министра одбране за позивање и контролу јединица радне обавезе у 2018. години.
 • Центар МО Вождовац 11.04.2018.године
 • Центар МО Земун 12.04.2018.године
 • Центар МО Младеновац 16.04.2018.године
 • Центар МО Нови Београд 16.04. и 17.04.2018.године
 • Центар МО Стари град 20.04.2018.године
 • Центар МО Бачка Паланка 12.04.2018.године
 • Центар МО Врбас 09. И 10.05. и (Србобран) 15.05.2018.године
 • Центар МО Зрењанин 23. и 24.05.2018.године
 • Центар МО Ниш 07,08,09 и 10.05. 2018.године
 • Центар МО Нови Пазар 27.04.2018.године
 • Центар МО Краљево 06.06. и 03.09.2018.године
Позивање власника ствари из пописа ради увођења у евиденцију, саопштавања распореда, укидања и пресаопштавања распореда и прегледа ствари из пописа на територији надлежности регионалних центара Министарства одбране
 • Центар МО Ваљево 30.03.2018.године
 • Центар МО Савски Венац 02.04.2018.године
 • Центар МО Нови Београд  10.04.2018.године
 • Центар Мо Краљево 02.04. до 05.04.2018.године
 • Центар МО Краљево (Врњачка Бања) 04.04.2018.године
 • Центар МО Ужице (Пожега)од 10.04. до 12.04.2018.године
 • Центар МО Ужице (Косјерић) 11.04. и 19.04.2018.године
 • Центар МО Ужице (Ариље)11.04. и 26.04.2018.године
 • Центар МО Шабац  од 02.04.2018.године
 • Центар МО Панчево  03.04.  и од 10.04. до 12.04. и 17.04. до 18.04.2018.године
 • Центар МО Врбас 11.04.2018.године
 • Центар МО Сремска Митровица 05.04.2018.године
 • Центар МО Нови Сад 13.04.2018.године
 • Цантар МО Краљево од 10.04. до 13.04. и 16.04. до 20.04.2018.године
 • Центар МО Шабац од 23.04.до 26.04.30.04.03.05.до 04.05. и 30.05.2018.године
 • Центар МО Нови Пазар 17.04.2018.године
 • Центар МО Јагодина 19.04.2018.године
 • Центар МО Краљево од 23.04. до 26.04.2018.године
Позивање власника ствари из пописа ради  прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра Ниш
 • Центар МО Врање 03.04.2018.године
 • Центар МО Лесковац 04.04.2018.године
 • Центар МО Прокупље 10.04.2018.године
 • Центар МО Зајечар  од 16.04. до 20.04. и  од 23.04. до 26.04.2108.године
 • Центар МО Ниш 25.04.2108.године
Позивање власника ствари из пописа ради увођења у евиденцију и саопштавања распореда ствари из пописа  на територији надлежности Регионалног центра МО Београд
 • Центар МО Нови Београд 26.04. и 27.04.2018.године
 • Ценатар МО Вождовац 25.04.2018.године
 • Центар МО Чукарица 25.04 и 26.04.2018.године
Позивање власника ствари из пописа, ради прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра Министарства одбране Нови Сад и Регионалног центра Министарства одбране Београд.
 
 • Регионални центар МО Нови Сад
  Центар МО Суботица планирао је да позове власнике ствари из општине Бачка Топола дана 17.04 и 26.04.2018. године ради прегледа ствари из пописа.
 • Центар МО Суботица планирао је да позове власнике ствари из општине Бачка Топола дана 20.04.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси општинске канцеларије  Бачка Топола, ул. Маршала Тита бр. 47, од 08.00 до 09.00 часова.
  Центар МО Суботица планирао је да позове власнике ствари из општине Суботица дана 24.04 и 25.04.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, у времену од 09.00 до 14.00 часова.
 • Центар МО Суботица планирао је да позове власнике ствари из општине Суботица дана 17.04.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси Центра МО Суботица, ул. Парк Рајхл Ференца бр. 1,  од 08.00 до 09.00 часова.
                                                                           
  Регионални центар МО Београд
  Центар МО Вождовац планирао је да позове власнике ствари из општине Савски венац дана 07.05.2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати на адреси власника ствари из пописа, од 09.00 до 11.00 часова
Позивање власника ствари из пописа, ради прегледа ствари из пописа на територији надлежности Регионалног центра Министарства одбране Ваљево и Регионалног центра Министарства одбране Крагујевац.

Регионални центар Ваљево
Регионални центар Шабац планирао да позове власнике ствари 18.04. и 20.04. 2018. године ради саопштавања распореда ствари из пописа. Активност ће се реализовати у просторијама  Центра МО Шабац, ул.Поцерска бр.2, од 08.00 до 15.00 часова

Регионални центар Крагујевац
Регионални центар МО Нови Пазар  планирао да позове власнике ствари из општине Рашка 07.05. и 09.05. 2018. године ради прегледа ствари из пописа. Активност ће се реализовати  на адреси власника ствари из пописа, од 09.00 до 12.00 часова

                                                                         
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 -