Министарство одбране Републике Србије
 

Редовна позивања резервног састава у фебруаруСаопштавање и укидање распореда обвезницима радне обавезе планирано је да се изврши по следећем:
- Центар МО Краљево 13.02.2017. године;
- Центар МО Врачар 27.02.2017. године;
- Центар МО Чачак 28.02.2017. године.
 
Позивање власника ствари из пописа:
- Центар МО Крушевац 13. и 14.02.2017.године;
- Центар МО Врбас 14.02.2017. године;
- Центар МО Чачак 03.02.2017. године;
- Центар МО Нови Београд 20. и 24.02.2017. године;
- Центар МО Лозница 13. и 14.02.2017. године;
- Центар МО Смедерево 27. и 28.02.2017. године;
- Центар МО Нови Сад 17.02.2017. године;
- Центар МО Темерин 21. и 22.02.2017. године;
- Центар МО Прокупље 28.02.2017. године;