Министарство одбране Републике Србије
 

Тендери UNDPМинистарство одбране Републике Србије је у сарадњи са ОЕБС и Канцеларијом UNDP у Београду покренуло током 2012. године пројекат CASM (Conventional Ammunition Stockpile Managemnet - Програм за развој капацитета за управљање залихама конвенционалне муниције у Републици Србији).

До сада је у оквиру пројекта CASM (кроз тендерскe процедурe спроведенe од стране Канцеларије UNDP) завршено извожење вишка напалм праха (161 тона) и уградња антистатик подова у одређеном броју просторија за делаборацију муниције у Техничком Ремонтном Заводу Крагујевац.

У оквиру програма CASM, току је припрема за извожење вишка елемената муниције пуњене белим фосфором на финално уништавање у компанију "EXPAL" из Бугарске (након делаборације у ТРЗ Крагујевац), израда пројектне документације за инфраструктурно унапређење капацитета за делаборацију муниције у ТРЗ Крагујевац (пројектовање противпожарног система и система видео надзора у просторијама за делаборацију муниције) и израда Елабората о зонама опасности у ТРЗ Крагујевац.

Након израде пројектне документације, Канцеларија UNDP објавиће, током 2015. године, тендер за изградњу противпожарног система и система видео надзора у просторијама за делаборацију муниције у ТРЗ Крагујевац.

Такође, у наредном периоду у оквиру програма CASM, очекује се и решавање проблема специјалних УбС са истеклим роком употребе као и развој складишних капацитета у складиштима Мирничка река и Мрсаћ (припрема и израда неопходне документације је у надлежности Министарства одбране).